Η αξία της κοινής ανάγνωσης στο νηπιαγωγείο : μια πρώτη διερεύνηση των πρακτικών που εφαρμόζουν οι νηπιαγωγοί

Thumbnail Image
Date
2015-07-07
Authors
Παναγή, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η εργασία αυτή έχει αντικείμενό της την δραστηριότητα της ανάγνωσης βιβλίων στην ολομέλεια της τάξης του νηπιαγωγείου. Χωρίζεται σε ένα θεωρητικό και ένα ερευνητικό κομμάτι. Στο θεωρητικό πλαίσιο, στόχος της είναι να αναλύσει τους λόγους που η ανάγνωση βιβλίων είναι σημαντική στο νηπιαγωγείο. Σε μια βιβλιογραφική αναζήτηση αναλύονται οι τομείς μάθησης που επηρεάζονται θετικά και σχολιάζεται η θέση που έχει δώσει στην ανάγνωση το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα. Επίσης, γίνεται αναφορά στην αξία των βιβλίων πληροφορίας και τη θέση που έχουν στο νηπιαγωγείο και στο «δικαίωμα» που έχουν τα παιδιά όλων των κοινωνικών στρωμάτων στην επαφή με τα βιβλία και την ανάγνωσή τους. Με βάση όλο το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, στη συνέχεια, γίνεται μια πρόταση ανάγνωσης βιβλίων αφηγηματικών και πληροφοριών, η οποία προσπαθεί να στοχεύσει στους άξονες μάθησης που επηρεάζονται, με δραστηριότητες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της ανάγνωσης. Τέλος, πραγματοποιείται μια έρευνα για να διαπιστωθεί πώς γίνεται η ανάγνωση στο νηπιαγωγείο, με ανοιχτές συνεντεύξεις από νηπιαγωγούς. Στην ανάλυση της συμπεραίνεται ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης από τις νηπιαγωγούς, αλλά αναγνώριση της σημαντικότητας του ρόλου του βιβλίου και της ανάγνωσης στις νηπιακές ηλικίες.
Description
Keywords
Ανάγνωση βιβλίων, Νηπιαγωγείο
Citation