Ισορροπίες Nash σε πλήρως οπτικά δίκτυα

Thumbnail Image
Date
2008-08-28T07:50:37Z
Authors
Σιούτης, Λεωνίδας
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην εργασία αυτή ασχολούμαστε με το πρόβλημα της δρομολόγησης ενός συνόλου αιτήσεων επικοινωνίας σε WDM (Wavelength Division Multiplexing) πλήρως οπτικά δίκτυα από την άποψη της θεωρίας παιγνίων. Αν θεωρήσουμε κάθε αίτηση δρομολόγησης (ζεύγος κόμβων αφετηρία-προορισμός) ως παίκτη, τότε μία στρατηγική περιλαμβάνει ένα μονοπάτι από τον κόμβο-αφετηρία στον κόμβο-προορισμό και μία συχνότητα (χρώμα). Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό ότι δύο παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια συχνότητα στην ίδια ακμή, θεωρούμε ότι το κόστος δύο αλληλοσυγκρουόμενων στρατηγικών είναι απαγορευτικά μεγάλο. Στο παραπάνω πλαίσιο, μελετάμε διάφορες φυσικές συναρτήσεις κόστους επικεντρώνοντας στην ύπαρξη αμιγών σημείων ισορροπίας Nash και στην υπολογιστική πολυπλοκότητα αναγνώρισης και υπολογισμού τους.
Description
Keywords
Οπτικά δίκτυα, Θεωρία παιγνίων, Ισορροπίες Nash, Δρομολόγηση
Citation