Εξελληνισμός και προσαρμογή του λογισμικού ''Celestia'' στην ελληνική εκπαίδευση

Thumbnail Image
Date
2008-08-29T07:36:32Z
Authors
Γεωργίου, Κυριακούλα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση παρέχει πολλά πλεονεκτήματα αναφορικά με την ευρύτητα χρήσης του για τη μελέτη επιστημονικών πεδίων που προσεγγίζονται μέσα από τη διδασκαλία των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. Κυρίως εξαιτίας του διαθεματικού χαρακτήρα που πολλά παρουσιάζουν μπορούν να αποτελέσουν ιδιαίτερα υποβοηθητικά εργαλεία μάθησης για τον εκπαιδευτικό. Στην εργασία αυτή επιλέγεται ένα πακέτο λογισμικού ανοικτού κώδικα, το λογισμικό “Celestia”, κατάλληλο για την κατανόηση, από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εννοιών σχετικών με το χώρο, τη θέση του ανθρώπου στη Γη και το διάστημα που με τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας παραμένουν ασαφείς όροι. Το λογισμικό αυτό μετατρέπεται στην ελληνική γλώσσα, κατασκευάζεται μία εκπαιδευτική δραστηριότητα που απευθύνεται στους μαθητές της έκτης τάξης του Δημοτικού για τη μελέτη του Ηλιακού μας Συστήματος με τη γλώσσα. CEL Scripting η οποία αυτοματοποιεί ταξίδια μέσω του λογισμικού “Celestia”, παρέχεται το φύλλο εργασίας της δραστηριότητας καθώς και ο οδηγός χρήσης του λογισμικού.
Description
Keywords
Εκπαίδευση, Μάθηση
Citation