Σχολική βία και ετερότητα : μια ερευνητική προσέγγιση σε μαθητές πολιτισμικά διαφορετικούς

Thumbnail Image
Date
Authors
Παπαζαφειρόπουλος, Κωνσταντίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η σύνθεση της σημερινής κοινωνίας με την συνύπαρξη ατόμων με διαφορετική καταγωγή, απαιτεί τον σεβασμό στην διαφορετικότητα του ατόμου και σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του. Σε αυτή τη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία το σχολείο αλλάζει και γι αυτό γίνεται πεδίο έρευνας και μελέτης. Σε αυτές τις συνθήκες το φαινόμενο της σχολικής βίας έρχεται στο ερευνητικό ενδιαφέρον. Η φυσική βία, η λεκτική βία, η ηλεκτρονική βία, ο εκφοβισμός, η ρατσιστική βία αποτελούν τα αντικείμενα μελέτης της παρούσας έρευνας, η οποία στόχο έχει να προσδιορίσει την σχέση της σχολικής βίας με την εθνική ετερότητα.
Description
Keywords
Σχολική βία, Διαπολιτισμικότητα
Citation