Υπολογιστική όραση και μηχανική μάθηση για αναγνώριση συμβόλων νοηματικής γλώσσας

Thumbnail Image
Date
Authors
Καζλάροφ, Βαγγέλ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η διπλωματική αυτή εργασία παρουσιάζει την όραση των υπολογιστών που σε συνδυασμό με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης, μπορούν να δημιουργήσουν εφαρμογές που αναγνωρίζουν μοτίβα, όπως χειρονομίες. Αρχικά, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις επιστήμες της υπολογιστικής όρασης και της μηχανικής μάθησης, όπως και στην αναγνώριση χειρονομιών. Στη συνέχεια, αναλύεται περισσότερο η υπολογιστική όραση, μελετώντας αλγόριθμους εύρεσης περιγράμματος και κυρτής θήκης αντικειμένων, και μεθόδων βελτίωσής τους μέσα από την επεξεργασία εικόνας. Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά σε μεθόδους μηχανικής μάθησης, εστιάζοντας στους αλγόριθμους ταξινόμησης και ιδιαίτερα στον Random Forest ταξινομητή. Τέλος, κατασκευάζεται και αναλύεται μια εφαρμογή, η οποία αναγνωρίζει δεκαεφτά χειρονομίες μέσα από την εύρεση του περιγράμματός τους και της κυρτής τους θήκης, δημιουργώντας έτσι και εκπαιδεύοντας ένα σύνολο δεδομένων αποτελούμενο από τις αποστάσεις μεταξύ του περιγράμματος και της κυρτής θήκης. Επιπλέον, η εφαρμογή είναι ικανή να υπολογίζει αριθμητικές πράξεις, να κατασκευάζει πίνακες και να εφαρμόζει άλγεβρα πινάκων όπως επίσης και να υπολογίζει συναρτήσεις και να εφαρμόζει ανάλυση μιας μεταβλητής, μέσα από χειρονομίες και ενός βοηθητικού πάνελ.
Description
Keywords
Περιγράμματα, Κυρτές θήκες, Χειρονομίες, Υπολογιστική όραση, Μηχανική μάθηση, Δέντρα απόφασης
Citation