Επιρροή κανονικότητας σε κάτοψη και νόμων τάσεων-παραμορφώσεων σκυροδέματος στην αποτίμηση πλαισιακών κατασκευών Ο/Σ

Thumbnail Image
Date
Authors
Γεωργούλας, Βασίλειος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το θέμα της εργασίας είναι η επιρροή των νόμων τάσεων-παραμορφώσεων του σκυροδέματος στην αποτίμηση πλαισιακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να καταδείξει τις όποιες διαφορές υπάρχουν στη συμπεριφορά μιας πλαισιακής κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος ανάλογα με το αν επιλέξει κανείς τριγωνικό-ορθογωνικό νόμο τάσεων-παραμορφώσεων του σκυροδέματος ή παραβολικό-ορθογωνικό νόμο τάσεων-παραμορφώσεων για τον υπολογισμό των ιδιοτήτων των πλαστικών αρθρώσεων με σκοπό την αποτίμηση ενός φορέα. Το βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι πως οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στη συμπεριφορά των φορέων από τη διαφορετική επιλογή του νόμου τάσεων-παραμορφώσεων του σκυροδέματος δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι για να διατυπωθεί ένα ασφαλέστερο συμπέρασμα σχετικά με το σκοπό της εργασίας θα πρέπει να αυξηθεί το στατιστικό δείγμα σε περισσότερους από δύο φορείς.
Description
Keywords
Αποτίμηση πλαισιακών κατασκευών, Οπλισμένο σκυρόδεμα, Παραμόρφωση σκυροδέματος, Πλαστικές αρθρώσεις
Citation