Σχεδιασμός αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων για τα μετεωρολογικά δεδομένα των Αθηνών

Thumbnail Image
Date
Authors
Καραγιάννης, Βασίλειος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται οι παράμετροι που λαμβάνουμε υπ' όψιν μας για τον σχεδιασμό ενός βέλτιστου αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος στην Αθήνα, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά της δεδομένα. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο, υπάρχουν κάποιες γενικές πληροφορίες που αξίζει να γνωρίζει ο αναγνώστης σχετικά με τα φωτοβολταϊκά, περί ηλιακής ενέργειας και μετατροπή της σε ηλεκτρική, φωτοβολταϊκού φαινομένου και ιστορίας της τεχνολογίας τους. Στην συνέχεια περιγράφεται μια τυπική φωτοβολταϊκή εγκατάσταση με τις διάφορες μονάδες της και τον τρόπο λειτουργίας τους, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στην χώρα μας. Το ουσιαστικό μέρος της διπλωματικής ξεκινάει στο κεφάλαιο 4, όπου γίνεται ο σχεδιασμός ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στην Αθήνα για πολλές διαφορετικές περιόδους λειτουργίας, έτσι ώστε να προσπίπτει σε αυτό η μέγιστη ηλιακή ακτινοβολία. Τέλος, στα υπόλοιπα κεφάλαια ασχολούμαστε εκτενώς με τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα στην Αθήνα για τέσσερις σημαντικές περιόδους λειτουργίας. Γνωρίζοντας δηλαδή όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό τους, προσπαθούμε να βρούμε τους κατάλληλους συνδυασμούς για να απαιτείται η μικρότερη επιφάνεια A και ισχύς αιχμής P της συστοιχίας, καθώς και πώς κάθε παράμετρος μεταβάλλει το μέγεθος του φωτοβολταϊκού συστήματος.
Description
Keywords
Φωτοβολταϊκά συστήματα, Ηλιακή ακτινοβολία, Συσσωρευτές
Citation