Η ρύθμιση της πρωτεϊνοσύνθεσης στην επαγόμενη από δίαιτα παχυσαρκία

Thumbnail Image
Date
Authors
Παπακώστα, Ευγενία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Προηγούμενες μελέτες, στο εργαστήριό μας, έχουν δείξει ότι η αντίσταση στην επαγόμενη από δίαιτα παχυσαρκία σχετίζεται με λειτουργική αλληλεπίδραση μεταξύ του υποδοχέα της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDLr) με την τεστοστερόνη (Τ). Συγκεκριμένα, μετά από 12 εβδομάδες σε δίαιτα υψηλών λιπαρών, ευνουχισμένοι ποντικοί με έλλειψη λειτουργικού LDLr (ldlr-/-) ανέπτυξαν αντίσταση στην επαγόμενη από την συγκεκριμένη δίαιτα παχυσαρκία, η οποία συνοδεύτηκε από αυξημένο ενεργειακό μεταβολισμό. Επιπλέον, η αυξημένη δαπάνη ενέργειας δείχθηκε να είναι αποτέλεσμα της αυξημένης έκφρασης της πρωτεΐνης αποσύζευξης 1 (UCP1) στον σπλαχνικό λευκό λιπώδη ιστό (WAT) αυτών των ποντικών. Δημοσιευμένες εργασίες υποδεικνύουν ότι η mTORC1-εξαρτώμενη ρύθμιση της μετάφρασης μπορεί να επηρεάσει την αντίσταση στην επαγόμενη από δίαιτα παχυσαρκία. Στην παρούσα μελέτη, διερευνήθηκε κατά πόσον ο παρατηρούμενος φαινότυπος των ευνουχισμένων ldlr-/- ποντικών και ειδικά η μαζική αύξηση των επιπέδων της UCP1 στο σπλαχνικό WAT τους, οφείλεται σε αλλαγές στην έναρξη της μετάφρασης, η οποία ρυθμίζεται από την φωσφορυλίωση του ευκαρυωτικού παράγοντα έναρξης 4Ε και της φωσφωρυλίωσης της συνδετικής με αυτόν πρωτεΐνης 1 (4EBP1), καθώς και με αλλαγές στην επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, η οποία ρυθμίζεται κυρίως από την φωσφορυλίωση της κινάσης 1 της ριβοσωματικής πρωτεΐνης S6 (S6K1). Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η ταυτόχρονη ανεπάρκεια των Τ και LDLr στο WAT οδήγησε σε καταστολή της cap-εξαρτώμενης έναρξης της μετάφρασης, ενώ η επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας ενεργοποιήθηκε. Ο ευνουχισμός άγριου τύπου, C57BL/6, ποντικών δεν οδήγησε σε τέτοιου είδους αλλαγές. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι η μεταβολική ενεργοποίηση του WAT των ευνουχισμένων ldlr-/-ποντικών μπορεί να οφείλεται σε cap-ανεξάρτητους μηχανισμούς έναρξης της μετάφρασης της UCP1.
Description
Keywords
Παχυσαρκία, Μετάφραση, Υποδοχέας της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης, Τεστοστερόνη, Λευκός λιπώδης ιστός
Citation