Μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης : γραμματισμός υγείας (health literacy) και βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development)

datacite.contributor.RelatedPersonΣταμέλος, Γεώργιος
datacite.contributor.RelatedPersonΦωτόπουλος, Νικόλαος
datacite.contributor.SupervisorΦρούντα, Μαρία
dc.contributor.authorΓιωτάκου, Αγγελική
dc.contributor.otherGiotakou, Angeliki
dc.date.accessioned2023-05-25T10:00:23Z
dc.date.available2023-05-25T10:00:23Z
dc.date.issued2023-05-12
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractΣτο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης που προωθεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), εξέχουσα θέση κατέχουν οι στόχοι για καλή υγεία, ευημερία και ποιοτική εκπαίδευση. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων αυτών φαίνεται να κατέχει ο Γραμματισμός Υγείας (ΓΥ), ο οποίος μέσω της εκπαίδευσης αποβλέπει στη διατήρηση της καλής υγείας και κατ’ επέκταση συμβάλλει στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΑ). Ωστόσο, σύμφωνα με σύγχρονες διεθνείς ερευνητικές μελέτες, διαπιστώνεται ότι αρκετά άτομα εμφανίζουν χαμηλό επίπεδο ΓΥ, δηλαδή, δυσκολεύονται να αναζητήσουν, να χρησιμοποιήσουν και να κατανοήσουν πληροφορίες υγείας. Ανάμεσά τους είναι και οι εκπαιδευτικοί, κυρίως οι νεότεροι σε ηλικία, οι οποίοι φαίνεται να εμφανίζουν περιορισμένο ΓΥ, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αντίκτυπο εκτός από τους ίδιους και στην αύξηση του επιπέδου ΓΥ των μαθητών. Ως εκ τούτου, o σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της αντίληψης που έχουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το Γραμματισμό Υγείας και τη μεταξύ τους σχέση. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος έρευνας με εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη. Στην έρευνα, συμμετείχαν δεκαπέντε μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι συνεντεύξεις, πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, αντιλαμβάνονται μερικώς τους όρους ΓΥ και ΒΑ. Μολονότι από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα απουσιάζει η ολιστική προσέγγιση της ΒΑ και η σύνδεσή της με το ΓΥ, στο σύνολο τους προτείνουν την ανάληψη από το σχολείο περεταίρω δράσεων σχετικών με το ΓΥ.
dc.description.translatedabstractAs part of the Sustainable Development (SD) framework, which has been promoted by the United Nations (UN), the objectives of Good Health, Well-Being, and Quality Education are highly emphasized. Health Literacy (HL) undoubtedly holds a crucial role in the achievement of these objectives. By means of education, HL endeavors to promote Good Health, thereby contributing to Sustainable Development (SD). Recent international research studies have, however, demonstrated that many individuals possess low levels of HL, exhibiting difficulty in accessing, utilizing, and comprehending health-related information. Among these individuals, teachers, especially those in the younger age bracket, appear to have limited HL, which has a significant impact not only on themselves but also on the HL levels of their students. This thesis aims to examine the perceptions of prospective primary school teachers regarding SD, HL, and their correlation. Qualitative research, employing semi-structured interviews, was utilized to gather data. A total of fifteen prospective primary education teachers participated in the study, with interviews conducted remotely. Based on the findings, it is apparent that the prospective teachers possess a partial understanding of HL and SD. While all participants lacked a holistic approach/understanding to SD and its relation to HL, they all recommended that the school must undertake additional measures regarding HL.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/24992
dc.language.isoel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectΓραμματισμός υγείας
dc.subjectΒιώσιμη ανάπτυξη
dc.subjectΕκπαιδευτικοί
dc.subjectΣχολείο
dc.subject.alternativeHealth literacy
dc.subject.alternativeSustainable development
dc.subject.alternativeTeachers
dc.subject.alternativeSchool
dc.titleΜελλοντικοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης : γραμματισμός υγείας (health literacy) και βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development)
dc.title.alternativeFuture primary school teachers : health literacy and sustainable development

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MaHep ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΩΤΑΚΟΥ 2023.pdf
Size:
1.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: