Αλγόριθμοι υπολογιστικής νοημοσύνης για αριθμητική βελτιστοποίηση

Thumbnail Image
Date
2007-06-22T11:51:58Z
Authors
Παρσόπουλος, Κωνσταντίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην διατριβή αυτή εξετάζεται η αποδοτικότητα αλγορίθμων υπολογιστικής νοημοσύνης σε προβλήματα αριθμητικής βελτιστοποίησης, αναπτύσσονται τροποποιήσεις και βελτιώσεις των μεθόδων και εισάγεται ένα νέο σχήμα της μεθόδου Βελτιστοποίησης με Σμήνος Σωματιδίων, το οποίο ενοποιεί διαφορετικές εκδόσεις της συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά τους, μαζί με την θεωρητική ανάλυσή του.
Description
Keywords
Υπολογιστική νοημοσύνη, Αλγόριθμοι, Βελτιστοποίηση
Citation