Μελέτη μεθόδων αντιμετώπισης της παχυσαρκίας με χρήση κυψελικών αυτομάτων

datacite.contributor.RelatedPersonΙωάννης Καραγιάννης
datacite.contributor.RelatedPersonΕύη Παπαϊωάννου
datacite.contributor.SupervisorΧρήστος Κακλαμάνης
datacite.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2el
dc.contributor.authorΨαλλίδα, Σοφία
dc.contributor.otherPsallida, Sofia
dc.creator.orcid0000-0001-9319-5780
dc.date.accessioned2021-03-11T07:10:06Z
dc.date.available2021-03-11T07:10:06Z
dc.date.copyright2020-09-22
dc.degreegraduateThesisel
dc.description.abstractΣε αυτήν την εργασία μελετάμε πώς οι αλλαγές στο κοινωνικό περιβάλλον μπορούν να επηρεάσουν την ατομική τάση για παχυσαρκία. Συγκεκριμένα, διερευνούμε εάν το κοινωνικό περιβάλλον και οι επαγόμενες αλληλεπιδράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ομάδες υγιών ή μη υγιών ατόμων, καθώς και στην προοπτική εξωτερικών παρεμβάσεων, όπως υγιεινή διατροφή, σωματική δραστηριότητα και αντίστροφη ψυχολογία, ως τοπικά διορθωτικά μέτρα με συνολικά θετικά αποτελέσματα. Χρησιμοποιούμε κυψελικά αυτόματα για τη μοντελοποίηση της κοινωνικής αλληλεξάρτησης σε σχέση με την παχυσαρκία. Τα κυψελικά αυτόματα παρέχουν ένα μέσο για τη σύλληψη σύνθετων φαινομένων και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους στο χρόνο μέσω προσομοίωσης. Ένα κυψελικό αυτόματο είναι ένα αφηρημένο μοντέλο που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλέγμα κελιών. Σε κάθε βήμα, κάθε κελί του πλέγματος βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ο τρόπος με τον οποίο η κατάσταση ενός κελιού αλλάζει από το ένα βήμα στο επόμενο βήμα καθορίζεται, με κάποια έννοια "αυτόματα", σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση του ίδιου του κελιού και τις τρέχουσες καταστάσεις των γειτονικών του κελιών. Για τους σκοπούς της μελέτης μας, υποθέτουμε ότι κάθε κελί φιλοξενεί είτε ένα άτομο είτε μια μικρή, κοινωνικά συνδεδεμένη ομάδα ατόμων. Σε κάθε βήμα, κάθε κελί μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις τέσσερις πιθανές καταστάσεις, που κυμαίνονται από υγιής έως παχύσαρκη. Ωστόσο, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η ομοφιλία, δηλαδή η αρχή ότι τείνουμε να είμαστε παρόμοιοι με τους φίλους μας, μπορούν να αλλάξουν τις καταστάσεις των κελιών καθώς εξελίσσεται ο χρόνος. Επικεντρωνόμαστε στο πώς να εκμεταλλευτούμε την υποκείμενη κοινωνική δομή, ώστε τοπικές βελτιώσεις - σωματικές (δηλαδή, υγιεινή διατροφή και σωματική δραστηριότητα) και ψυχολογικές (δηλαδή, αντίστροφη ψυχολογία) - αναβαθμίσεις να έχουν ως αποτέλεσμα βελτίωση στο σύνολο του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσής μας δείχνουν ότι βασικοί κοινωνικοί μηχανισμοί, όπως η ομοφιλία, με τη βοήθεια της αντίστροφης ψυχολογίας μπορούν σίγουρα να περιορίσουν την παχυσαρκία και να οδηγήσουν σε συνολική βελτίωση.el
dc.description.translatedabstractIn this work we study how changes in the social environment can influence individual tendency to obesity. In particular, we investigate whether the social environment and induced interactions can lead to clusters of healthy or unhealthy individuals as well as the potential of external interventions, like healthy diet, physical activity and reverse psychology, as local corrective measures with global positive effects. We use cellular automata for modelling social interdependence in regards to obesity. Cellular automata provide a means for capturing complex phenomena and observing their evolution over time via simulation. A cellular automaton is an abstract model composed of a rectangular grid of cells. At each time step, each cell of the grid is at a certain state. The way the state of a cell changes from one time step to the next time step is determined, in some sense "automatically", according to the current state of the cell itself and the current states of its neighboring cells. For the purpose of our study, we assume that each cell hosts either an individual or a small, socially-strongly-connected group of individuals. At each time step, each cell can be in one of four possible states, ranging from healthy to obese. However, social interaction and homophily, i.e., the principle that we tend to be similar to our friends, can alter cell states as time evolves. We focus on how to exploit the underlying social structure so that local physical (i.e., healthy diet and physical activity) and psychological (i.e., reverse psychology) enhancements result in global improvements. Our simulation results indicate that underlying social mechanisms, like homophily, assisted by reverse psychology can certainly limit obesity and result in global improvement.el
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/14661
dc.language.isogrel
dc.subjectΚυψελικά αυτόματαel
dc.subjectΠαχυσαρκίαel
dc.subjectΜηχανισμοί κοινωνικής αλληλοεξάρτησηςel
dc.subjectΟμοφιλίαel
dc.subjectΑντίστροφη ψυχολογίαel
dc.subject.alternativeCellular automatael
dc.subject.alternativeObesityel
dc.subject.alternativeSocial interdependence mechanismsel
dc.subject.alternativeHomophilyel
dc.subject.alternativeReverse psychologyel
dc.titleΜελέτη μεθόδων αντιμετώπισης της παχυσαρκίας με χρήση κυψελικών αυτομάτωνel
dc.title.alternativeUsing cellular automata to study the impacts of social mechanisms on limiting obesityel
oaire.licenseConditionnullel
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
Sophia.Psallida.1047074.thesis.pdf
Size:
1.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
No Thumbnail Available
Name:
Codes.rar
Size:
1.08 MB
Format:
rar files
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
4.53 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: