Το ορθογραφικό προφίλ των κωφών και βαρήκοων μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

dc.contributor.advisorΛαμπροπούλου, Βενέττα
dc.contributor.authorΛογοθέτη, Φωτεινή
dc.contributor.committeeΔιακογιώργη, Κλεοπάτρα
dc.contributor.committeeΦτερνιάτη, Άννα
dc.contributor.otherLogotheti, Fotini
dc.date.accessioned2014-01-09T09:59:51Z
dc.date.available2014-01-09T09:59:51Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2014-01-09
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαel
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία αποτελεί μια πρώτη μελέτη των ορθογραφικών δεξιοτήτων των κωφών και βαρήκοων μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σκοπό έχει να διερευνήσει εάν οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές είναι περισσότερο επιρρεπείς σε ορθογραφικά λάθη σε σύγκριση με τους ακούοντες, τι είδους λάθη κάνουν και εάν οι παράγοντες βαθμός ακουστικής απώλειας, είδος επικοινωνίας, εκπαιδευτική βαθμίδα και τύπος σχολείου επηρεάζουν τις ορθογραφικές επιλογές τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 52 κωφοί μαθητές από σχολεία της Αθήνας, της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης και 41 ακούοντες ως ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές κάνουν όλα τα είδη ορθογραφικών λαθών (φωνολογικά, γραμματικά, οπτικό-ορθογραφικά), ότι είναι περισσότερο επιρρεπείς σε ορθογραφικά λάθη συγκριτικά με τους ακούοντες και διαφέρουν σημαντικά από τους ακούοντες στην κατηγορία των φωνολογικών λαθών. Επιπλέον, οι παράγοντες βαθμός ακουστικής απώλειας, τύπος σχολείου και μέθοδος επικοινωνίας δεν επηρεάζουν τις ορθογραφικές επιλογές, ενώ η εκπαιδευτική βαθμίδα επηρεάζει τις ορθογραφικές επιλογές των κωφών και βαρήκοων μαθητών στο θεματικό μόρφημα (ρίζα) των λέξεων.el
dc.description.translatedabstractThis paper is a first study of spelling skills of deaf and hard of hearing students in primary and secondary education in Greece. Specifically, it is examined whether the deaf and hard of hearing students are more prone to misspellings than hearing students, what kind of errors make and if hearing loss, method of communication, educational level and type of school affect their spelling choices. 52 deaf students from schools in Athens, Patras and Thessaloniki and 41 hearing as a control group participated in this study. The results showed that deaf and hard of hearing students make all kinds of spelling errors (phonological, grammatical, visual-orthographic), that they are more prone to misspellings than hearing students and differ significantly from the hearing in the category of phonological errors. Moreover, the degree of hearing loss, school type and method of communication do not affect spelling choices, while the level of education affects the spelling choices of deaf and hard of hearing students in the root of the words.el
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/6578
dc.language.isogrel
dc.relation.isformatofΗ ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.el
dc.rights6el
dc.subjectΟρθογραφίαel
dc.subjectΟρθογραφικές δεξιότητεςel
dc.subjectΟρθογραφικά λάθηel
dc.subjectΚωφοί-βαρήκοοι μαθητέςel
dc.subject.alternativeSpellingel
dc.subject.alternativeSpelling skillsel
dc.subject.alternativeSpelling errorsel
dc.subject.alternativeDeaf-hard of hearing studentsel
dc.subject.ddc371.912el
dc.titleΤο ορθογραφικό προφίλ των κωφών και βαρήκοων μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςel
dc.typeThesisel
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
«Το Ορθογραφικό Προφίλ των Κωφών και Βαρήκοων Μαθητών.pdf
Size:
2.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.05 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: