Κυβερνοεπιθέσεις και κυβερνοάμυνα σε παγκόσμιο επίπεδο

Thumbnail Image
Date
2023-05-11
Authors
Σωτηροπούλου, Δανάη-Ελβίρα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου έχει αποφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα μας γι’ αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί μπορεί να επιφέρει κινδύνους. Στην εργασία που ακολουθεί, θα μιλήσουμε για τις κυβερνοεπιθέσεις και την κυβερνοάμυνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αρχικά, στο 1ο κεφάλαιο θα αναφερθούν οι όροι κυβερνοχώρος, κυβερνοάμυνα, διαδίκτυο και κυβερνοεπίθεση. Έπειτα, θα αναλυθούν οι μέθοδοι κυβερνοεπιθέσεων. Εν συνεχεία, στο 2ο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε κάποια περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων με κοινωνική διάσταση. Στο 3ο κεφάλαιο, αναλύουμε τους παράγοντες απειλών και τα κίνητρα των επιτιθέμενων. Ακόμη, θα παρουσιαστούν στο 4ο κεφάλαιο οι τρόποι για την ασφάλεια που πρέπει να υπάρχει ώστε να αποφευχθεί η επίθεση. Η εργασία, ολοκληρώνεται με συμπεράσματα και προτάσεις για μια καλύτερη κυβερνοάμυνα και αποφυγή κυβερνοεπίθεσης.
Description
Keywords
Κυβερνοεπίθεση, Κυβερνοάμυνα, Κυβερνοέγκλημα
Citation