Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών-Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά: η πορεία του έργου η νομοτέλεια της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας

Thumbnail Image
Date
2009-07-10T07:23:22Z
Authors
Δέρβου, Κλωντίνη
Τζεδάκη, Σάσα
Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα
Συνέλλη, Κατερίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα πεπραγμένα της μόνιμης επιτροπής για τα περιοδικά πάνω στις εξελίξεις κατά την χρονική περίοδο από το 11ο ΠΣΑΒ εως το 12ο ΠΣΑΒ. Το δευτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζει έναν απολογισμό της χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ΗΕΑL-Link.
Description
Keywords
Ηλεκτρονικά περιοδικά, Κοινοπραξίες, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Χρήση
Citation