Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων μάρκετινγκ σε τουριστικές επιχειρήσεις

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-20

Authors

Παπαδάκη, Αθανασία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η εργασία αναλύει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων μάρκετινγκ στον τουριστικό κλάδο, με έμφαση στην επίδραση τους στην επιχειρηματική επιτυχία και ανταγωνιστικότητα. Τονίζεται η σημασία του ψηφιακού μάρκετινγκ και πώς αυτό μπορεί να ενισχύσει την προβολή και προσέλκυση πελατών μέσω της στοχευμένης διαφήμισης και επικοινωνίας. Η αξιοποίηση του διαδικτύου, των κινητών συσκευών και των κοινωνικών δικτύων αναδεικνύεται ως κεντρικό στοιχείο. Τα ψηφιακά εργαλεία που αναλύονται περιλαμβάνουν τις μηχανές αναζήτησης, το μάρκετινγκ περιεχομένου, τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και το email μάρκετινγκ, τα οποία βοηθούν στην προσέλκυση νέων πελατών και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα. Σημαντική έμφαση δίνεται στη μέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ψηφιακών καμπανιών, καθώς οι επιχειρήσεις χρειάζεται να κατανοούν πώς τα δεδομένα και οι αναλύσεις τους μπορούν να τους βοηθήσουν να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους για βέλτιστα αποτελέσματα. Η έρευνα που υλοποιήθηκε έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων όπως amea, campaigns και newsletter. Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η συνεργασία διαφορετικών ψηφιακών πλατφορμών μπορεί να ενισχύσει τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική και να αυξήσει την αποδοτικότητα των μάρκετινγκ καμπανιών. Η εργασία αναφέρεται επίσης στις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις, όπως η έλλειψη δεξιοτήτων, ο αυξημένος ανταγωνισμός και οι ανησυχίες για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τρόπους για την αντιμετώπισή τους. Συνολικά, η εργασία επιχειρεί να δείξει πώς η εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις να διαμορφώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να ενισχύσουν το brand awareness και να αυξήσουν την αλληλεπίδραση με τους ταξιδιώτες, προωθώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την επιτυχία τους στον εντυπωσιακό και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα του τουρισμού.

Description

Keywords

Ψηφιακό μάρκετινγκ, Τουρισμός

Citation