Πληροφορική και επιχειρηματικότητα: φιλοσοφία και σχεδιασμός εργαλείου–λογισμικού HRMS για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Κόκκινος, Αθανάσιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη «βιομηχανική» εφαρμογή της επιστήμης των Πληροφοριακών Συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, μελετά την δημιουργία και τη λειτουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ή αλλιώς ένα HRMS σύστημα (Human Resources Management System). Βέβαια, εκτός από την βιβλιογραφική μελέτη τέτοιων συστημάτων, προτείνεται και η υλοποίηση μιας απλοϊκής πλατφόρμας HRMS με τη βοήθεια πολλαπλών εργαλείων προγραμματισμού, τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία χωρίζεται νοητά σε δύο μεγάλες ενότητες, το Θεωρητικό Πλαίσιο ενός HRMS καθώς και τις αρχές που διέπουν την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μια επιχείρησης και το Πρακτικό μέρος στο οποίο παρουσιάζεται η διαδικασία για την υλοποίηση ενός συστήματος HRMS, καθώς επίσης και ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος το οποίο υλοποιήθηκε ειδικά για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας.

Description

Keywords

Σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, Πληροφοριακά συστήματα

Citation