Μελέτη κίνησης βιομαγνητικών ρευστών υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου

Thumbnail Image
Date
2007-06-24T15:29:13Z
Authors
Τζιρτζιλάκης, Ευστράτιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα διατριβή μελετάται η ροή βιομαγνητικών ρευστών υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Ως βιομαγνητικό ορίζεται ένα ρευστό το οποίο υπάρχει σε έναν έμβιο οργανισμό και η ροή του επηρεάζεται πάντοτε από την παρουσία μαγνητικού πεδίου. Χαρακτηριστικό βιομαγνητικό ρευστό θεωρείται το αίμα και αυτό χρησιμοποιείται για να δωθούν τιμές στις παραμέτρους που εμφανίζονται στα προβλήματα που μελετώνται....
Description
Keywords
Ροή βιομαγνητικών ρευστών, Βιολογικά ρευστά, Υπολογιστική ρευστοδυναμική, Αριθμητική επίλυση
Citation