Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως ολοκληρωμένο πλαίσιο απόδοσης στον τραπεζικό κλάδο. Η περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς

Thumbnail Image
Date
2022-07-16
Authors
Αντωνοπούλου, Νικολίτσα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν έννοιες οι οποίες εξελίσσονται και μεταβάλλονται διαρκώς και επεκτείνονται σε διάφορα επιστημονικά πεδία και κλάδους. Στον τραπεζικό τομέα οι πολιτικές ΕΚΕ που εφαρμόζονται αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και φιλανθρωπική διάσταση και περιλαμβάνουν δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζομένους καθώς και την αγορά και τους καταναλωτές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα μελέτη εστιάζει σε έναν ελληνικό τραπεζικό οργανισμό, την τράπεζα Πειραιώς, η οποία υλοποιεί πλήθος δράσεων ΕΚΕ στο διάστημα του έτους 2020 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης και δραστηριοτήτων. Με τη μεθοδολογία της ανάλυσης περιεχομένου επιβεβαιώνεται η πληθώρα δράσεων και ενεργειών του ομίλου της τράπεζας Πειραιώς σε καίριους τομείς της οικονομίας ,του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.
Description
Keywords
Εταιρική κοινωνική ευθύνη, Βιώσιμη ανάπτυξη, Ετήσια έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης, Τράπεζα Πειραιώς
Citation