Σχεδιασμός τριβομέτρου τύπου δίσκου-στυλίσκου σε συνθήκες κενού

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-07-04

Authors

Χασάπη, Χρυσούλα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Τα τριβόμετρα αποτελούν εξειδικευμένα εργαλεία για τη μελέτη των φαινομένων τριβής, φθοράς και λίπανσης και το τριβόμετρο τύπου δίσκου-στυλίσκου είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα είδη λόγω της απλότητας και της αποτελεσματικότητάς του στην αναπαραγωγή των συνθηκών τριβής. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην επαφή ενός περιστρεφόμενου δίσκου με έναν στυλίσκο που εφαρμόζει σταθερή δύναμη πάνω του. Ειδικότερα, το τριβόμετρο δίσκου-στυλίσκου σε συνθήκες κενού επιτρέπει τη μελέτη της τριβής και της φθοράς υλικών υπό ακραίες συνθήκες πίεσης, που προσομοιώνουν το περιβάλλον του διαστήματος ή άλλων εφαρμογών όπου η παρουσία αέρα μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός ενός τριβομέτρου δίσκου-στυλίσκου για συνθήκες κενού απαιτεί εξειδικευμένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις μοναδικές προκλήσεις που παρουσιάζει το κενό, όπως η διαχείριση των θερμοκρασιακών μεταβολών και η εξασφάλιση της ακεραιότητας των σφραγίσεων. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε αυτές τις προκλήσεις, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός λειτουργικού τριβομέτρου κενού. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται εκτενώς κάθε στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού, από τον προσδιορισμό των λειτουργιών και των τεχνικών προδιαγραφών μέχρι την ανάπτυξη κάθε συστήματος και υποσυστήματος της διάταξης στο σχεδιαστικό πρόγραμμα CATIA V5. Σε αυτό το στάδιο, κάθε τεχνική λεπτομέρεια και διαδικασία κατασκευής αναλύονται λεπτομερώς, επιδιώκοντας τη μέγιστη ακρίβεια και απόδοση του τριβομέτρου, με στόχο τη μετουσίωση των σχεδιαστικών αρχών σε ένα πραγματικό, φυσικό τριβόμετρο. Τέλος, η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τον έλεγχο δομικής ακεραιότητας του θαλάμου κενού, κάνοντας χρήση του λογισμικού Ansys Mechanical, όσο και αναλυτικών υπολογισμών.

Description

Keywords

Σχεδιασμός τριβομέτρου, Τριβόμετρο τύπου δίσκου-στυλίσκου, Συνθήκες κενού

Citation