Η κατανόηση των συναισθημάτων από παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Thumbnail Image
Date
2023-09-27
Authors
Τόλιζα Τεχλεμετζή, Αικατερίνη
Χατζηνικολάου, Ευδοξία Αγάπη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το 1943 ο Kanner έθεσε τη βάση για ενδελεχή έρευνα με σκοπό να εξηγηθεί το συναισθηματικό έλλειμα στα παιδιά με αυτισμό. Σύμφωνα με μεταγενέστερες έρευνες φαίνεται ότι τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) δυσκολεύονται στην έκφραση και στην κατανόηση των συναισθημάτων. Αυτές οι δυσκολίες θεωρείται ότι απορρέουν από τα ελλείματα των ατόμων αυτών στην κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς και από τον διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας των κοινωνικών πληροφοριών. Τα συγκεκριμένα ελλείματα σχετίζονται με τη Θεωρία του Νου και αφορούν την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τον κόσμο γύρω του και να εξάγει συμπεράσματα για αυτόν. (Bauminger, Chomsky-Smolkin, Orbach-Caspi,Zachor, Levy Shiff, 2008) Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση της αναγνώρισης και της κατανόησης των συναισθημάτων από παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ. Για τον σκοπό αυτό συγκρίθηκαν οι δεξιότητες αναγνώρισης των συναισθημάτων μιας ομάδας ελέγχου παιδιών (τυπικής ανάπτυξης) και μιας πειραματικής ομάδας (παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ). Η διαδικασία της αξιολόγησης χωρίστηκε σε δύο μέρη, όπου στο πρώτο καλέστηκαν οι συμμετέχοντες να αντιστοιχήσουν ένα σύνολο εικόνων με το συναίσθημα που απεικονίζεται και στο δεύτερο μέρος έπρεπε να πουν ποιο συναίσθημα θα ένιωθαν υπό συνθήκες συγκεκριμένων κοινωνικών καταστάσεων που τους υποδείχθηκαν. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας ανέδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ υπολείπονται σε δεξιότητες αναγνώρισης και κατανόησης συναισθημάτων σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αφού τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σημείωσαν συνολικά καλύτερες επιδόσεις στις δοκιμασίες της αξιολόγησης. Ακόμα, μεταξύ των δύο μερών τα παιδιά με ΔΑΦ σημείωσαν σχετικά καλύτερη επίδοση στο μέρος με τα κοινωνικά σενάρια, χωρίς αυτό να αξιολογείται ως στατιστικώς σημαντική διαφορά. Επιπλέον, τα παιδιά δυσκολεύτηκαν περισσότερο στην αναγνώριση των αρνητικών συναισθημάτων και ειδικότερα στα συναισθήματα θυμός, φόβος και ζήλια, αφού παρατηρήθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις που παρουσιαζόταν κάποιο από αυτά, τα παιδιά υποδείκνυαν το συναίσθημα της λύπης.
Description
Keywords
Διαταραχή αυτιστικού φάσματος, Θεωρία του νου, Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, Ενσυναίσθηση, Αναγνώριση και κατανόηση συναισθημάτων
Citation