Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για χώρους πολιτισμού

datacite.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2el
dc.contributor.authorΚαββέτσος, Ιωάννης
dc.contributor.otherKavvetsos, Ioannis
dc.date.accessioned2020-08-02T11:38:51Z
dc.date.available2020-08-02T11:38:51Z
dc.date.copyright2020-07-27
dc.degreegraduateThesisel
dc.description.abstractΜε την εργασία αυτή υλοποιείται το εκπαιδευτικό παιχνίδι Taggling σε μία συσκευή μικτής πραγματικότητας, ταHololens. Επίσης εξετάζεται μέσω αξιολόγησης, η εμπειρία και η εμβύθιση των χρηστών κατά την χρήση τους παιχνιδιού. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο. Παραθέτονται δηλαδή, οι κατηγορίες των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην συσχέτισή τους με την πολιτιστική κληρονομιά. Στην συνέχεια, περιγράφονται οι τεχνολογίες της εικονικής, της επαυξημένης και της μικτής πραγματικότητας, με την τελευταία να αποτελεί την θεωρητική βάση της συσκευής των Microsoft Hololens. Για το επαναστατικό αυτό εργαλείο, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του και οι πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών, όπως η Unity και το Microsoft Visual Studio. Κατόπιν, περιγράφεται λεπτομερώς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εφαρμογής TagglingMR, η οποία έχει σαν βασικό σκοπό, μέσω της δημιουργίας ενός εικονικού μουσείου σε οποιοδήποτε δωμάτιο, την αντιστοίχηση και συσχέτιση εκθεμάτων με έναν αριθμό από συνημμένες σε αυτά ετικέτες. Οι ετικέτες αυτές είναι αρχικά τυχαία μοιρασμένες στα εκθέματα και μπορούν να μεταφερθούν σε ένα σακούλι από τον χρήστη, μέσω του οποίου επιτρέπεται η αντιστοίχηση της καθεμιάς στο σωστό έκθεμα, δηλαδή σε αυτό με το οποίο έχουν τις μεγαλύτερες οπτικές ομοιότητες. Η μελέτη που διεξάγεται στην συνέχεια σε ένα τυπικό δωμάτιο σπιτιού, χρησιμοποιεί ένα δείγμα δέκα ατόμων και ξεκινά με την συλλογή στοιχείων σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία τους σε αυτές τις τεχνολογίες. Στην συνέχεια, μετά την χρήση της εφαρμογής από τον κάθε συμμετέχοντα, εξάγονται συμπεράσματα από δύο ερωτηματολόγια, από το καταγεγραμμένο βίντεο και τις συζητήσεις με τον χρήστη σχετικά με την εμπειρία και τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Κατόπιν, τα στοιχεία αναλύονται με σκοπό την μέτρηση και την αξιολόγηση της εμπειρίας παιχνιδιού και το ποσοστό εμβύθισης, όπως και τον εντοπισμό πιθανών σφαλμάτων της εφαρμογής. Στο τέλος, παρουσιάζονται οι μελλοντικές κατευθύνσεις και αποφάσεις που μπορούν να ακολουθηθούν με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.el
dc.description.translatedabstractThis thesis implements the educational game Taggling on a mixed reality device, ”Hololens”. It is also examined through a user study, the experience and immerision of users while playing the game. First, the theoretical and technological background is presented. In other words, the categories of educational games are listed and special emphasis is given to their correlation with cultural heritage. Afterwards, virtual, augmented and mixed reality technologies are described, with the latter being the theoretical basis of the Microsoft Hololens device. The basic features and development platforms such as Unity and Microsoft Visual Studio are presented for this revolutionary tool. Next, the design and implementation of the TagglingMR application are described in detail, which has as its main purpose, by creating a virtual museum in any room, matching and associating exhibits with a number of attached tags. These tags are initially randomly distributed in the exhibits and can be transferred to a bag by the user, through which it is allowed to assign each one to the correct exhibit, in other words, the one with which they have the greatest visual similarities. We conduct a user study by having a sample of ten people, in a typical home room and begins by gathering data on their previous experience with these technologies. Then, after the use of the application by each participant, conclusions are drawn from two questionnaires, from the recorded video and the discussions with the user about the experience and the problems encountered. The data is then analyzed to measure and evaluate the gaming experience and immersion rate, as well as to identify possible application errors. Finally, we present the future directions and decisions that can be followed based on the latest technological developments.el
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/13717
dc.language.isogrel
dc.subjectΕκτεταμένη πραγματικότηταel
dc.subjectΕπαυξημένη πραγματικότηταel
dc.subjectΜικτή πραγματικότηταel
dc.subjectΧωρική χαρτογράφησηel
dc.subjectΧωροευαίσθητα παιχνίδιαel
dc.subjectΕκπαιδευτικά παιχνίδιαel
dc.subjectMicrosoft visual studioel
dc.subject.alternativeExtended realityel
dc.subject.alternativeAugmented realityel
dc.subject.alternativeSpatial mappingel
dc.subject.alternativeLocation based gamesel
dc.subject.alternativeEducational gamesel
dc.subject.alternativeUnityel
dc.subject.alternativeMicrosoft visual studioel
dc.subject.alternativeUser studyel
dc.subject.alternativeMixed realityel
dc.subject.alternativeHololensel
dc.titleΣχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για χώρους πολιτισμούel
dc.title.alternativeStudy and development of a mobile mixed reality system for cultural spacesel
oaire.licenseConditionnullel
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
_Thesis__Giannis_Kavvetsos (10).pdf
Size:
3.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
4.53 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: