Ο ερμηνευτικός και δραματουργικός ρόλος του Χορού στις "Τραχίνιες" και στην "Ηλέκτρα" του Σοφοκλή

Thumbnail Image
Date
2023-02-15
Authors
Κοντού, Αργυρή
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο ερμηνευτικός και δραματουργικός ρόλος του Χορού σε δύο σοφόκλειες τραγωδίες, τις Τραχίνιες και την Ηλέκτρα. Θα μλετηθεί κυρίως ο ρόλος του Χορού στην πορεία της δράσης, η σχέση και διάδρασή του με τα πρόσωπα της εκάστοτε τραγωδίας, το κύρος που έχει ή δεν έχει (βλ. Ηλέκτρα και Τραχίνιες αντίστοιχα). Ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτά τα δύο έργα είναι χάριν του γεγονότος πως είναι τα μόνα από τη σωζόμενη εργογραφία του αρχαίου δραματικού ποιητή τα οποία έχουν γυναικείο Χορό και μάλιστα απέχουν χρονικά μεταξύ τους αρκετά ώστε να διακρίνουμε αλλαγές στον ρόλο και τη δράση τού Χορού στην πορεία δημιουργίας του Σοφοκλή.
Description
Keywords
Σοφοκλής, Τραχίνιες, Ηλέκτρα, Χορός
Citation