Η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Thumbnail Image
Date
2014-10-09
Authors
Μήτσος, Βασίλειος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει κάποιες ΤΠΕ που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, να εξετάσει κατά πόσο αυτά εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και στις μικρές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών και να παρουσιάσει προτάσεις για την προώθηση και βελτίωση των ΤΠΕ. Χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος σε δείγμα 30 επιχειρήσεων με συλλογή πρωτογενών στοιχείων μέσω ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS και έδειξαν ότι οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στις επιχειρήσεις αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, σε μικρότερο στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ακόμη λιγότερο στις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών. Η έρευνα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πωλητές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για να εξετάσουν αν υπάρχουν προοπτικές για πωλήσεις στους εξεταζόμενους κλάδους.
Description
Keywords
Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ηλεκτρονικό επιχειρείν, Τηλεργασία, Έξυπνες κάρτες, Ηλεκτρονικές υπογραφές, Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ταυτοποίησης, ηλεκτρονικές πληρωμές
Citation