Ειδική περιβαλλοντική - οικιστική μελέτη του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)

Thumbnail Image
Date
2007-06-28T06:39:39Z
Authors
Λαγκαδινού, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η πραγματοποίηση μιας περιβαλλοντικής μελέτης για την ευρύτερη περιοχή του συμπλεγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού με τη χρήση Γεωγραφικών συστημάτων Πληροφοριών. Στην ερσασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια χαρτογράφησης με την βοήθεια των ΓΣΠ με τους ακόλουθους στόχους¦ 1. Τη δημιουργία μιας βάσης σύγκρισης για τον συσχετισμό γεωλογικών και εδαφολογικών στοιχείων,και 2. Την εύρεση προτεινώμενων περιοχών, όπου μπορεί να αναπτυχθεί ένα μοντέλο οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης που θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
Description
Keywords
Περιβαλλοντική μελέτη, Οικιστική μελέτη, Λιμνοθάλασσα Μεσολoγγίου, Γ.Σ.Π, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Citation