Μελέτη και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για το [sic] σχεδιασμό διαγραμμάτων οντοτήτων-συσχετίσεων

Thumbnail Image
Date
2022-10-11
Authors
Φωτεινός, Δημήτριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής για τον σχεδιασμό διαγραμμάτων οντοτήτων-συσχετίσεων, με όνομα ERD Maker ( https://erdmaker.com ). Τα διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων (ΔΟΣ) – entity-relationship diagrams (ERD) χρησιμοποιούνται κυρίως στο τομέα της ανάπτυξης λογισμικού για τον σχεδιασμό βάσεων δεδομένων, οπότε το εργαλείο αυτό απευθύνεται, κυρίως σε μηχανικούς λογισμικού όλων των επιπέδων, καθώς επίσης και φοιτητές του κλάδου. Πρόκειται για μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, η οποία φιλοξενείται σε ένα δημόσιο repository στο Github, στον σύνδεσμο ( https://github.com/erdMaker/erdMaker ), με σκοπό τη διάθεση του κώδικα, καθώς και την βελτίωση και την μελλοντική επέκταση των δυνατοτήτων της. Στην εργασία θα γίνει γενική αναφορά στα διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων, σε ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και εργαλεία παρόμοιου σκοπού και οι βελτιώσεις που επέρχονται, σε όλα τα βήματα της σχεδίασης και ανάπτυξης της εφαρμογής, στην αξιολόγηση της εμπειρίας των χρηστών που την έχουν χρησιμοποιήσει έως τώρα, αλλά και σε μελλοντικές προοπτικές και επεκτάσεις.
Description
Keywords
Διαδικτυακές εφαρμογές, Διαγράμματα, Οντότητες, Συσχέτιση, Γνωρίσματα, Βάσεις δεδομένων
Citation