Ηλεκτρονικά περιοδικά και υπηρεσίες διαδανεισμού: αντίπαλοι ή συνεργάτες;

Thumbnail Image
Date
2009-07-28T07:59:10Z
Authors
Παπαδάτου, Φιερούλα
Φραντζή, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ολοένα αυξανόμενη διάθεση και χρήση της πληροφορίας μέσω των ηλεκτρονικών περιοδικών έχει αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας παραδοσιακών υπηρεσιών, όπως αυτή του Διαδανεισμού. Η διεθνής αρθρογραφία ισχυρίζεται ότι η μάχη μόλις έχει αρχίσει και ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη να βγάλουμε συμπεράσματα. Παρ’ όλ’ αυτά ήδη οι περισσότεροι αναφέρονται σε μία γενική τάση μείωσης στις παραγγελίες άρθρων της τελευταίας δεκαετίας, ενώ αντίστοιχα υπάρχει μία αύξηση στις παραγγελίες άρθρων που έχουν δημοσιευτεί παλαιότερα και που είναι δύσκολο να βρεθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Η εργασία μας προσπαθεί να ερευνήσει αν μία τέτοια επίδραση έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται και στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Οι υπηρεσίες Διαδανεισμού που ήταν, και εξακολουθούν να είναι ακόμα και σήμερα, απαραίτητες λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε τίτλους και χρονιές κάλυψης που έχουν οι συλλογές περιοδικών σε εθνικό επίπεδο, δείχνουν ήδη κάποια δείγματα επιρροής από την συνεχή αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών περιοδικών. Ποια είναι όμως αυτά τα δείγματα και σε τι βαθμό μπορούν να οδηγήσουν τις υπηρεσίες Διαδανεισμού σε αναδιοργάνωση; Χρησιμοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία από τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί σε χρήστες της ΒΥΠ το 1999 και το 2005, σε συνδυασμό με τα στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας Διαδανεισμού και τα ποσοστά αύξησης των συνδρομών των ηλεκτρονικών περιοδικών έγινε σε αυτήν την εργασία μία προσπάθεια αξιολόγησης της επίδρασης των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης τόσο στην υπηρεσία Διαδανεισμού, όσο και στη στάση των χρηστών απέναντί της.
Description
Keywords
Ηλεκτρονικά περιοδικά, Διαδανεισμός
Citation