Ανοσοσήμανση πρωτεϊνικών δομών (μικροσωληνίσκοι-κεντρόσωμα-κινητοχώρος) και in situ υβριδοποίηση με φθοροχρώματα σε κυτταρικές σειρές ανθρώπου και μυός επιβεβαιώνουν την ανευπλοειδογόνο δράση της φαρμακευτικής ένωσης υδροχλωροθειαζίδιο

dc.contributor.advisorΣτεφάνου, Γεωργίαgr
dc.contributor.authorΣαλαμαστράκης, Σπυρίδωνgr
dc.contributor.committeeΣτεφάνου, Γεωργίαgr
dc.contributor.committeeΔημόπουλος, Νίκοςgr
dc.contributor.committeeΑλαχιώτης, Σταμάτηςgr
dc.contributor.otherSalamastrakis, Spiridonen
dc.date.accessioned2007-06-28T06:41:42Z
dc.date.available2007-06-28T06:41:42Z
dc.date.copyright2006-02-08
dc.date.issued2007-06-28T06:41:42Z
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαgr
dc.description.abstractΗ ακεραιότητα και η λειτουργία της μιτωτικής συσκευής διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο για τον ορθό προσανατολισμό και την ολίσθηση των χρωμοσωμάτων στους πόλους της ατράκτου, οδηγώντας στον ισομερή διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων κατά τη μιτωτική ή μειωτική διαίρεση. Τροποποιήσεις του δικτύου των μικροσωληνίσκων (α- και β-τουμπουλίνη) και των κέντρων οργάνωσης αυτών (ΜΤΟC, γ-τουμπουλίνη) είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβες στη μιτωτική συσκευή, διαταράσσοντας το χρωμοσωματικό αποχωρισμό, με αποτέλεσμα το σχηματισμό ανευπλοειδικών κυττάρων. Η διουρητική φαρμακευτική ένωση υδροχλωροθειαζίδιο (HCTZ) χορηγείται κατά της υπέρτασης και είναι γνωστό ότι προκαλεί μη αποχωρισμό σε διπλοειδή στελέχη του μύκητα Aspergillus nidulans. Πρόσφατες μελέτες της ερευνητικής μας ομάδας έχουν δείξει ότι επάγει αυξημένες συχνότητες μικροπυρήνων και διαταράσσει το χρωμοσωματικό αποχωρισμό σε καλλιέργειες ανθρωπίνων λεμφοκυττάρων in vitro. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση του HCTZ στην οργάνωση του δικτύου των μικροσωληνίσκων κατά τη μεσόφαση και τη μίτωση, με συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων διπλής ανοσοσήμανσης των πρωτεϊνών των μικροσωληνίσκων, του κεντροσώματος και του κινητοχώρου. Εφαρμόστηκε επίσης in situ υβριδοποίηση με φθοροχρώματα (FISH), με α-satellite πανκεντρομερικό ανιχνευτή, για τον εντοπισμό μη ενσωματωμένου (lagging) χρωμοσωματικού υλικού. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε κυτταρικές σειρές μυός C2C12 και ανθρώπου HFFF2. Παρατηρήθηκε ότι το HCTZ προκαλεί μείωση του ρυθμού διαίρεσης, αποδιοργάνωση του δικτύου των μικροσωληνίσκων και αυξημένη συχνότητα ανώμαλων μεταφάσεων με ποικίλο αριθμό σημάτων γ-τουμπουλίνης. Αυξάνει το ποσοστό των μεταφάσεων και μειώνει το ποσοστό των ανα-τελοφάσεων, προκαλώντας συσσώρευση των κυττάρων στο στάδιο της μετάφασης. Επίσης, επάγει τη χρωμοσωματική καθυστέρηση, καθώς αυξάνει τη συχνότητα των μικροπυρήνων που παρουσιάζουν τόσο σήμα κινητοχώρου όσο και σήμα κεντρομέρους. Η γενετική δράση του στα κύτταρα C2C12 δε φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από τη χρονική διάρκεια έκθεσης των κυττάρων σ’ αυτό. Από τις δυο κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν φαίνεται ότι τα κύτταρα C2C12 είναι περισσότερο ευαίσθητα στην απόκριση στο HCTZ. Τα αποτελέσματα μας, υποδεικνύουν ανευπλοειδογόνο δράση της φαρμακευτικής ένωσης, επιβεβαιώνοντας και ενισχύοντας προηγούμενα ευρήματα της ερευνητικής μας ομάδας.gr
dc.description.translatedabstractThe integrity and function of mitotic apparatus play essential role for the equitable orientation and the slipping of chromosomes to the spindle poles, indicating normal distribution of chromosomes during mitotic or meiotic division. Modifications of the microtubule network (α- and β- tubulin) and microtubule-organizing centers (MTOC, γ- tubulin) may cause severe damage to the mitotic apparatus, disturbing the segregation of chromosomes and resulting to aneuploid cells. The diuretic drug hydrochlorothiazide (HCTZ) is used for the treatment of hypertension and has been found to induce non-disjunction in diploid strains of Aspergillus nidulans. Recent studies of our team have shown that HCTZ produces increased frequencies of micronuclei and disturbs chromosome segregation in human lymphocytes cultures treated in vitro. In the present study was investigated the effect of HCTZ on the organization of the microtubule network during mesophase and mitosis, with combined application of double immunofluorescence staining assay, for the visualization of microtubules, centrosomes and kinetochore proteins. Fluorescence in situ hybridization (FISH), with α-satellite pancentromeric probe, was also applied, for the localization of not integrated (lagging) nuclear material. The study was realized in C2C12 mouse cells and HFFF2 human cells. Our results revealed that HCTZ causes decrease of the cell division rate, disorganization of the microtubule network and increased frequency of abnormal metaphases with various γ-tubulin signals. HCTZ increases the percentage of metaphases and decreases the percentage of ana-telophases, indicating a metaphase arrest. Also, induces chromosome delay, as was shown from the high frequency of micronuclei that presents kinetochore and centromere signal. The genetic activity of HCTZ in C2C12 cells does not appear to be significantly influenced by the duration of the cell’s exposure time to the drug. It appears that C2C12 mouse cells are more sensitive in their response to the HCTZ. These results indicate aneugenic activity of this drug, confirming and enhancing our previous findings.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/407
dc.language.isogren
dc.relation.isformatofΗ ΒΥΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.gr
dc.subjectΥδροχλωροθειαζίδιοgr
dc.subjectΑνευπλοειδίαgr
dc.subjectΜικροπυρήνεςgr
dc.subjectΚυτταρικές σειρέςgr
dc.subjectΜικροσωληνίσκοιgr
dc.subjectΚεντρόσωμαgr
dc.subjectΚινητοχώροςgr
dc.subject.alternativeHydrochlorothiazideen
dc.subject.alternativeAneuploidyen
dc.subject.alternativeMicronucleien
dc.subject.alternativeCell linesen
dc.subject.alternativeMicrotubulesen
dc.subject.alternativeCentrosomeen
dc.subject.alternativeKinetochoreen
dc.subject.alternativeFISHen
dc.subject.alternativeCRESTen
dc.subject.ddc615.761
dc.titleΑνοσοσήμανση πρωτεϊνικών δομών (μικροσωληνίσκοι-κεντρόσωμα-κινητοχώρος) και in situ υβριδοποίηση με φθοροχρώματα σε κυτταρικές σειρές ανθρώπου και μυός επιβεβαιώνουν την ανευπλοειδογόνο δράση της φαρμακευτικής ένωσης υδροχλωροθειαζίδιοgr
dc.title.alternativeImmunodetection of protein structures (microtubules-centrosome-kinetochore) and fluorescence in situ hybridization in houman and mouse cell lines confirm the aneugenic activity of the pharmaceutical compound hydrochlorothiazideen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
377.pdf
Size:
2.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
6.29 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: