Πολιτική ιδεολογία, ικανοποίηση και αφοσίωση των ψηφοφόρων : η περίπτωση της Ελλάδας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-04

Authors

Τσώκου, Θεοδώρα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η στενή σχέση μεταξύ του πολιτικού μάρκετινγκ και της πολιτικής ιδεολογίας είναι εμφανής και σημαντική στην προώθηση πολιτικών μηνυμάτων και την επίτευξη πολιτικών στόχων, είτε σε εκλογικές διαδικασίες είτε σε άλλα πολιτικά πλαίσια. Μελέτες έχουν δείξει ότι η ικανοποίηση από τις πολιτικές ενέργειες ενισχύει την πολιτική συμμετοχή και την υποστήριξη προς τον πολιτικό κόμμα που αναλαμβάνει αυτές τις ενέργειες. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ πολιτικής ιδεολογίας, ικανοποίησης και αφοσίωσης των ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν περιλάμβαναν επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων, μοντέλο δομικών εξισώσεων και γραφική απεικόνιση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, το οποίο συλλέχθηκε από πανελλαδικό δείγμα ερωτηθέντων τον Φεβρουάριο του 2024. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τις ενότητες: δημογραφικά χαρακτηριστικά, την ικανοποίηση και την αφοσίωση προς το πολιτικό κόμμα, καθώς και την πολιτική ιδεολογία των ερωτώμενων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν την απογοήτευση των ψηφοφόρων από τα επιλεγέντα κόμματα και τον διχασμό σε θέματα που είναι σημαντικά στη δημόσια συζήτηση. Τέλος, σημαντικό εύρημα είναι η σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από το κόμμα που ψηφίστηκε και της αφοσίωσης σε αυτό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση των μελών και τη διαμόρφωση πολιτικών στάσεων και προτιμήσεων από τα κόμματα.

Description

Keywords

Πολιτικό μάρκετινγκ, Ψηφοφόροι, Εκλογές

Citation