Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ) και οι κρίσιμες υποδομές (ΚΡΥΠ)

Thumbnail Image
Date
2023-05-18
Authors
Λυμπερόπουλος, Βασίλειος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών (ΚΡΥΠ) θεωρείται ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα της δημόσιας πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει παρουσιάσει μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις που συγκλόνισαν τον κόσμο το 2001 στις ΗΠΑ, και αργότερα τις χώρες μέλη της ΕΕ (π.χ. Γαλλία) ή το Ηνωμένο Βασίλειο, την δεκαετία 2010-2020, όπου ορισμένες εξ αυτών είχαν ως στόχο μεταφορικά μέσα όπως αεροδρόμια, και κατέστησαν την προστασία των ΚΡΥΠ ως κρίσιμη προτεραιότητα. Η τεχνολογική εξέλιξη του διαδικτύου και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, ΔτΠ (Internet of Things, ΙοΤ), οδήγησε σε μια νέα εποχή των απειλών, με την μεγάλη αύξηση των κινδύνων στον τομέα της κυβερνο-ασφάλειας συνδυαστικά με τις υβριδικές απειλές, οδήγησαν και στην βελτίωση του ευρωπαϊκού πλαισίου ασφάλειας (ΕΠΑ) των υποδομών ζωτικής σημασίας (π.χ. αεροδρόμια, νοσοκομεία, υδραγωγεία κλπ.). Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο του Διαδικτύου των πραγμάτων και των κρίσιμων υποδομών. Επίσης, παρουσιάζεται το πλαίσιο κυβερνο-άμυνας και ασφάλειας των υποδομών ΔτΠ, ενώ αναλύεται μια μελέτη περίπτωσης αναφορικά με την εμφάνιση επιθέσεων σε αερολιμένα (Ελ. Βενιζέλος). Ως συνέπεια αυτής της μελέτης είναι η καλύτερη ερμηνεία του κινδύνου που αντιμετωπίζει ένας διεθνής αερολιμένας στις υποδομές ΔτΠ. Σκοπός της εργασίας είναι καταρχήν, η θεωρητική ανάλυση του Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι Κρίσιμες Υποδομές, και δευτερευόντως, η παρουσίαση μελέτης περίπτωσης (case study), που διερευνώνται οι απειλές και κίνδυνοι σε μια εθνική κρίσιμη υποδομή, σχέση με την τρωτότητα και ανθεκτικότητα.
Description
Keywords
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ασφάλεια κρίσιμων υποδομών
Citation