Σύνθεση υπηρεσιών ιστού με τη μέθοδο του «Planning as satisfiability»

Thumbnail Image
Date
2012-10-14
Authors
Τσούτσα, Παρασκευή
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στις μέρες μας στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες υπηρεσίες ιστού που η καθεμιά προσφέρει κάποια λειτουργικότητα μέσω των operations που διαθέτει. Οι υπηρεσίες αυτές εκτός του ότι αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς ενημερώνονται και επεκτείνονται συνεχώς «on the fly». Δεδομένης αυτής της πληθώρας και της πολυπλοκότητας υπάρχει η ανάγκη αυτόματα να μπορούμε να ψάξουμε για κάποιες υπηρεσίες ιστού που χρειαζόμαστε και στη συνέχεια να τις χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα ώστε να επιτύχουμε κάποιο στόχο. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες των υπηρεσιών πρέπει δυναμικά να συν λειτουργήσουν ώστε να επιτύχουμε τον επιθυμητό στόχο. Σκοπός της ευρύτερης έρευνας που κάνουμε είναι να προτείνουμε μια μέθοδο για τη μοντελοποίηση της σύνθεσης υπηρεσιών στο σημασιολογικό ιστό. Δεδομένου ότι έχουν παρουσιασθεί μέθοδοι επίλυσης του προβλήματος της σύνθεσης υπηρεσιών που το αντιμετωπίζουν ως πρόβλημα αυτόματου σχεδιασμού ενεργειών μελετήθηκαν μέθοδοι αυτόματου σχεδιασμού ενεργειών (Αutomated Planning)[10]. Στη συνέχεια μελετήθηκαν κάποια συστήματα λογικής όπως Τροπική Λογική (Modal Logic) [6], Προτασιακή Δυναμική Λογική (PDL)[8], Περιγραφική Λογική(DL)[11] ώστε να βρεθεί το κατάλληλο που θα εκφράσει το πρόβλημα εν γένει. Στις μεθόδους αυτόματου σχεδιασμού ενεργειών σχεδιάζουμε να ακολουθήσουμε εκείνη του planning as satisfiability και για το λόγο αυτό μελετήθηκαν Συστήματα Αυτόματης Απόδειξης Θεωρημάτων και η ικανοποιησιμότητα σε ένα σύστημα Λογικής [9][11].
Description
Keywords
Υπηρεσίες Ιστού, Σύνθεση, Σχεδιασμός
Citation