Αντιληπτική ανάλυση ικανότητας αλλαγής ταχύτητας ομιλίας : δεδομένα από παιδικό λόγο

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-16

Authors

Βαλσαμίδη, Δήμητρα
Μπουσμάδη, Αγγελική

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνάται εάν μια ομάδα τυπικών ακροατών, αντιλαμβάνεται τις αλλαγές της ταχύτητας ομιλίας με μεγαλύτερη ευκολία στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε ποιός ρυθμός μεταξύ δύο γίνεται αντιληπτός ως πιο φυσικός και κατά πόσο εμφανίζονται διαφορές με βάση την ηλικία των ομιλητών. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχε μια ομάδα ενηλίκων. Η ομάδα αυτή αποτελείται από δέκα ενήλικες 25 έως 30 ετών που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ένα πείραμα, όπου άκουσαν 260 ζεύγη προτάσεων που παράχθηκαν σε τρεις συνθήκες ταχύτητας, κανονικά, αργά και γρήγορα και κλήθηκαν να κάνουν κρίση του πιο αργού ρυθμού. Στη συνέχεια επαναλάβαμε το ίδιο πείραμα για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά, με τη διαφορά πως κλήθηκαν να επιλέξουν τον πιό φυσικό ρυθμό ομιλίας. Για τους συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας, δεν φάνηκε η ηλικία να επηρεάζει σημαντικά την αντίληψη της ταχύτητας και της φυσικότητας. Παρουσιάστηκαν μικρές διαφορές στο κομμάτι της φυσικότητας, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι σημαντικές. Η διαφορά έγκειται στο ποσοστό φυσικότητας για το γρήγορο ρυθμό που φαίνεται να είναι μεγαλύτερο για την ομάδα των παιδιών σε σύγκριση με εκείνη των ενηλίκων.

Description

Keywords

Ταχύτητα ομιλίας, Φυσικότητα ομιλίας, Αλλαγή ταχύτητας ομιλίας, Ηλικία

Citation