Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά - Οριζόντια δράση (ΕΠΕΑΕΚ)

dc.contributor.authorΔέρβου, Κλωντίνη
dc.contributor.authorΚορφιάτη, Μαρίνα
dc.contributor.authorΤζεδάκη, Σάσα
dc.contributor.authorΦράγκου-Μπάτσιου, Άννα
dc.contributor.otherDervou, Klontini
dc.contributor.otherKorfiati, Marina
dc.contributor.otherTzedaki, Sasa
dc.contributor.otherFragkou-Mpatsiou, Anna
dc.date.accessioned2009-07-07T08:17:08Z
dc.date.available2009-07-07T08:17:08Z
dc.date.copyright20/10/1999-22/10/1999en
dc.date.issued2009-07-07T08:17:08Z
dc.description.abstractΗ Επιτροπή Υλοποίησης για τα περιοδι­κά ανέλαβε, στα πλαίσια της Οριζόντιας Δράσης, την υλοποίηση των προτάσεων της Έκθεσης της Ομάδας Εργασίας Πε­ριοδικών Ή Ορθολογική ανάπτυξη των συλλογών επιστημονικών περιοδικών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών", καθώς και την αναπροσαρμογή, εμπλουτισμό ή ε­πέκταση αυτών, όπου κατά περίσταση κρί­θηκε απαραίτητο. Κυριότερο μέλημα της Επιτροπής Υλο­ποίησης ήταν η δυναμική είσοδος των ελληνικών βιβλιοθηκών στο διεθνή χώρο της πληροφόρησης, με σκοπό να αποκο­μίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, με την ορθολογικότερη δυνατή εκμετάλ­λευση της σχετικής χρηματοδότησης. Οι ενέργειες που έγιναν και οι διαδικασίες που ακολούθησαν κατέδειξαν ότι κάτι τέ­τοιο είναι εφικτό. Πρώτο και καθοριστικό βήμα ήταν η δη­μιουργία της Κοινοπραξίας Ελληνικών Α­καδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Hellenic Aca­demic Libraries Link - HealLink). Στη συ­νέχεια, έγιναν διαπραγματεύσεις και υ­πογράφηκαν συμφωνίες με εκδοτικούς οίκους, για λογαριασμό της Κοινοπραξί­ας, οι οποίες οδήγησαν στη διάθεση ση­μαντικού όγκου επιστημονικής πληροφο­ρίας, διεθνούς κύρους, κυρίως σε ηλε­κτρονική μορφή, για την πολύπλευρη κά­λυψη των εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών αναγκών των χρηστών της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Εκ παραλλήλου, και με σκοπό τη θεμελίω­ση της συνεργασίας των βιβλιοθηκών, έ­γιναν ενέργειες, που αφορούσαν τη με­λέτη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών: 1. για την καταγραφή και συστηματική ανάλυση της ισχύουσας κατάστασης, σε ότι αφορά την ανάπτυξη των συλλο­γών επιστημονικών περιοδικών, τη σχέ­ση τους με τις πραγματικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας, και την ορθο­λογικότερη διαχείριση τους, καθώς και 2. για τη δημιουργία προϋποθέσεων για κοινή εκμετάλλευση αυτού του υλικού, από τις ελληνικές βιβλιοθήκες. Η γρήγορη εξέλιξη του έργου και η τα­χεία απορρόφηση της χρηματοδότησης, καταδεικνύουν: • την άμεση αναγκαιότητα πρόσβασης στο επιστημονικό υλικό, που αποκτήθη­κε από τις συμφωνίες που υπογράφηκαν, καθώς και • την άμεση αναγκαιότητα της συνεργα­τικής πορείας των ελληνικών βιβλιοθη­κών, αλλά και την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας της και της επέκτασης της σε άλλα πεδία. Τα ουσιαστικά οφέλη που αποκόμισαν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η επιστημονική κοινότητα που αυτές υ­πηρετούν, αλλά και αυτά που αναμένε­ται να προκύψουν, είναι μεγάλα. Σε αυ­τά δε, έρχεται να προστεθεί ακόμη ένα, εξίσου σημαντικό, το αναμφισβήτητο, πλέον, κύρος των ελληνικών ακαδημαϊ­κών βιβλιοθηκών, το οποίο προσέδωσε η δυναμική συνεργατική Παρουσία τους στο διεθνή χώρο.en
dc.description.translatedabstractThe Steering Group for periodicals was assigned by the governing body of the Horizontal Action for Libraries {funded by the 2nd Community Support Framework). The task was to implement the proposals of the final report of the Working Group of Periodicals titled «A rational collection development of the Scientific Journals of the Greek Academic Libraries". The Steering Group's main concern was the introduction of the international scientific electronic information to the Greek Academic Libraries in the most efficient and effective way. The actions that followed proved that the goal was attainable. The first step was the creation of the Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link). Then, negotiations with publishers took place and agreements were signed, providing the Greek Academic Community with a large volume of important scientific content in electronic format in order to meet its scientific research and educational needs. Furthermore, the Steering Group in an effort to_promote the cooperation amongst libraries, has studied and is making an effort to apply modern scientific methods and techniques for: 1. the analysis of the current situation concerning the journals collection development, the current needs of the academic community and the rational management of financial resources and 2. The definition and prerequisites to make the best of the libraries' periodicals acquisitions, nationally. The fact that the project took off immediately (with the absorption of the necessary funds) proves: • the necessity of access to the above mentioned scientific material • the necessity for the cooperation of the Greek Academic Libraries and • the necessity to safeguard the current developments and extent its actions to other fields.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/1682
dc.language.isogren
dc.relation.ispartof8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ως εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα στην 3η χιλιετίαen
dc.subjectΑκαδημαϊκές Βιβλιοθήκεςen
dc.subjectΕλλάδαen
dc.subjectΚοινοπραξίαen
dc.subjectΣυνεργασίαen
dc.subjectΗλεκτρονικά Περιοδικάen
dc.subject.alternativeAcademic Librariesen
dc.subject.alternativeGreeceen
dc.subject.alternativeConsortiumen
dc.subject.alternativeCo-operationen
dc.subject.alternativeElectronic Journalsen
dc.titleΕπιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά - Οριζόντια δράση (ΕΠΕΑΕΚ)en
dc.typeConference (paper)en
dcmitype.Event8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ως εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα στην 3η χιλιετίαen
dcterms.extent195-204en
dcterms.locationΡόδος, Ελλάδαen

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Publication_DervouK_et_ all.pdf
Size:
3.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
249 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: