Προσωπικά δεδομένα απειλές και τεχνικές άμυνας

datacite.contributor.RelatedPersonΑντωνοπούλου, Σωτηρία - Ήρα
datacite.contributor.RelatedPersonΧαλκιόπουλος, Κωνσταντίνος
datacite.contributor.SupervisorΣταματίου, Ιωάννης
dc.contributor.authorΠριονά, Θεοδώρα
dc.contributor.otherPriona, Theodora
dc.date.accessioned2024-05-17T08:06:58Z
dc.date.available2024-05-17T08:06:58Z
dc.date.issued2024-04-25
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Προσωπικά δεδομένα απειλές και τεχνικές άμυνας» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση”. Η εργασία σχετίζεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το πώς οι διαρροές προσωπικών δεδομένων είτε εν αγνοία μας είτε με τη συγκατάθεσή μας διαμοιράζονται παντού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κακόβουλους χρήστες. Επίσης, αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα με την εφαρμογή μηχανισμών άμυνας καθώς και στην τεχνική της k-ανωνυμίας η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον χάρη στα ευεργετικά αποτελέσματα της όσον αφορά την απόκρυψη ταυτότητας ενός χρήστη. Τέλος, επισημαίνεται η σημασία της έκδοσης νέου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των πολιτών και να διευκολυνθούν οι καθημερινές τους συναλλαγές. Η παρούσα εργασία είναι διαρθρωμένη σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα προσωπικά δεδομένα και η ιδιωτικότητα των χρηστών στο διαδίκτυο. Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο, που αφορά τη βασική νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ικανοποίηση των αρχών της ιδιωτικότητας καθώς και τις απαιτήσεις ασφάλειας στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, στους κινδύνους του διαδικτύου και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο κάθε χρήστης να νιώθει ασφαλής για τα προσωπικά του δεδομένα. Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο, με την περιγραφή της k-ανωνυμίας, την περιγραφή και ανάλυση των αλγόριθμων samaratti και Incognito για την επίτευξή της k-ανωνυμίας καθώς και τις τεχνικές L-ποικιλότητα και t-εγγύτητα για την αποτροπή διαρροής δεδομένων των χαρακτηριστικών του ατόμου. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο αφορά την αναβάθμιση και ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών με τις νέες ταυτότητες και την αναγκαιότητα έκδοσής τους.
dc.description.translatedabstractThis thesis with the title "Personal data, threats and defense techniques" was carried out within the framework of the postgraduate program "Digital Innovation and Management". The thesis is related to the protection of personal data and how leaks of personal data either without our knowledge or with our consent are shared everywhere and can be used by malicious users. It also refers to the ways in which personal data can be secured by applying defense mechanisms as well as the technique of k-anonymity which in recent years has piqued interest thanks to its beneficial effects on hiding a user's identity. Finally, the importance of issuing a new identity card for Greek citizens is highlighted, to enhance the security of citizens and facilitate their daily transactions. This thesis is structured in five chapters. In the first chapter, the personal data and privacy of users on the internet are presented. The second chapter is about the basic legislation on personal data protection, the fulfillment of the privacy principles as well as the security requirements in the general data protection regulation. The third chapter refers to privacy issues on the internet, the dangers of the internet and how each user can feel safe about their personal data. The fourth chapter follows, with the description of k-anonymity, the description and analysis of the samaratti and Incognito algorithms to achieve k-anonymity as well as the L-diversity and t-proximity techniques to prevent data leakage of the individual's characteristics. Finally, the fifth chapter concerns the upgrading and strengthening of citizens' security with the new identity cards and the necessity of issuing them.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/27061
dc.language.isoel
dc.subjectΠροσωπικά δεδομένα
dc.subjectΙδιωτικότητα
dc.subjectk-ανωνυμία
dc.subjectΝέες ταυτότητες
dc.subject.alternativePersonal data
dc.subject.alternativePrivacy
dc.subject.alternativek-anonymity
dc.subject.alternativeNew identities
dc.titleΠροσωπικά δεδομένα απειλές και τεχνικές άμυνας
dc.title.alternativePersonal data threats and defense techniques

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΜΥΝΑΣ.pdf
Size:
1.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: