Θεωρία παιγνίων. Παίγνια με τέλεια πληροφόρηση

dc.contributor.advisorΤσάντας, Νικόλαος
dc.contributor.authorΠαπαμιχαήλ, Αναστασία
dc.contributor.committeeΔημητρίου, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΑλεβίζος, Φίλιππος
dc.contributor.otherPapamichael, Anastasia
dc.date.accessioned2015-10-20T06:11:44Z
dc.date.available2015-10-20T06:11:44Z
dc.date.copyright2015-07-14
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαel
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη Θεωρία Παιγνίων που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της Επιχειρησιακής Έρευνας και επιλύει περιπτώσεις πολλών ληπτών αποφάσεων σε περιβάλλον ανταγωνιστικών συμπεριφορών. Η Θεωρία Παιγνίων προέρχεται από τον κλάδο των εφαρμοσμένων μαθηματικών και εφαρμόζεται σε ολοένα και περισσότερους τομείς της επιστήμης και της ζωής, με κυρίαρχο τον τομέα της Οικονομίας. Στο 1ο κεφάλαιο αναφέρονται η ιστορική αναδρομή και οι βασικές αρχές της Επιχειρησιακής Έρευνας. Στο 2ο κεφάλαιο εισαγόμαστε στη Θεωρία Παιγνίων, περιγράφουμε τις ποικίλες εφαρμογές της σε όλους τους τομείς της ζωής και αναλύουμε τις βασικές έννοιες της και τους τρόπους αναπαράστασης. Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφονται τα βασικά παίγνια δύο παικτών μηδενικού αθροίσματος καθώς και ο τρόπος επίλυσής τους είτε μέσω αμιγών είτε μεσω μικτών στρατηγικών. Συνεχίζοντας, στο 4ο κεφάλαιο ορίζουμε τα στρατηγικά παίγνια, την κυριαρχία των στρατηγικών, όπως επίσης και τα κλασικά παίγνια μη μηδενικού αθροίσματος, συμπεριλαμβανομένου του γνωστού «Prisoner’s Dilemma» και των εφαρμογών του. Στο 5ο κεφάλαιο περιγράφουμε την ισορροπία Nash για παίγνια με αμιγείς και μικτές στρατηγικές και αναλύουμε τη διαδικασία εύρεσης της βέλτιστης λύσης στρατηγικού παιγνίου με την παράθεση κατάλληλων παραδειγμάτων και με τη χρήση του λογισμικού Gambit. Έπειτα, μέσω του 6ου κεφαλαίου μαθαίνουμε για τα εκτεταμένα παίγνια με τέλεια πληροφόρηση, τις λύσεις τους καθώς και τον τρόπο εύρεσης της ισορροπίας Nash. Τα συμμαχικά παίγνια, που είναι ένα ακόμα είδος παιγνίων, αναλύονται στο 7ο κεφάλαιο και κατανοούνται από την εφαρμογή τους στα αντίστοιχα παραδείγματα. Τέλος στο 8ο κεφάλαιο μαθαίνουμε σχετικά με μία σπουδαία και πολύ χρήσιμη στις μέρες μας εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων που είναι οι δημοπρασίες. Εκεί καταγράφονται τα βασικά μεγέθη των δημοπρασιών, περιγράφονται τα πολλά είδη τους, ενός ή πολλών αντικειμένων, ορίζονται οι Μπεϋζιανές δημοπρασίες όπως επίσης και οι γνωστές σε όλους μας ηλεκτρονικές δημοπρασίες που χρησιμοποιούνται ευρέως στο διαδίκτυο.el
dc.description.translatedabstractThis diploma thesis deals with Game Theory which is one of the most important tools of Operations Research and which solves cases of many decision makers in an environment of competitive behavior. Game Theory comes from the branch of applied mathematics and is applied in more and more fields of science and life dominated the field of economy. The 1st chapter presents the history and basic principles of Operations Research. In the 2nd chapter we are introduced to Game Theory, we describe the various applications in all areas of life and we analyze the basic concepts and representation techniques. The 3rd chapter describes the basic two player zero sum games and how to resolve them either through pure or through mixed strategies. Continuing, in the 4th chapter we define the strategic games, the dominance of the strategies, as well as the classic non zero sum games, including the famous “Prisoner’s Dilemma” and its applications. In chapter 5 we describe the Nash equilibrium for games with pure and mixed strategies and we analyze the process of finding the optimal solution of strategic game with a list of suitable examples and using Gambit software. Then, through the 6th chapter we learn about the extensive games with perfect information, their solutions and how to find the Nash equilibrium. The coalitional game, which is another type of of games, is analyzed in chapter 7 and understood by their implementation in the respective examples. Finally, in chapter 8, we learn about auctions, an important and very useful application of Game Theory nowadays. There, we list the fundamentals of auctions, we describe their many species of one or more objects and we define the Bayesian auctions, as well known online auctions which are widely used on the internet.el
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/8901
dc.language.isogrel
dc.rights0el
dc.subjectΠαίγνιαel
dc.subjectΣτρατηγικήel
dc.subjectΙσορροπία Nashel
dc.subjectΠαίχτεςel
dc.subjectΔημοπρασίεςel
dc.subject.alternativeGamesel
dc.subject.alternativeStrategyel
dc.subject.alternativeNash equilibriumel
dc.subject.alternativePlayersel
dc.subject.alternativeAuctionsel
dc.subject.ddc519.3el
dc.titleΘεωρία παιγνίων. Παίγνια με τέλεια πληροφόρησηel
dc.typeThesisel
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Papamichael(math).pdf
Size:
3.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: