Τουρισμός στη μετά Covid-19 εποχή

datacite.contributor.RelatedPersonΓιωτόπουλος, Κωνσταντίνος
datacite.contributor.SupervisorΧαλκιόπουλος, Κωνσταντίνος
datacite.contributor.SupervisorΠαπαδόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΚυρίτση, Ιωάννα
dc.contributor.authorΕλέζι, Λορένα
dc.contributor.otherKyritsi, Ioanna
dc.contributor.otherElezi, Lorena
dc.date.accessioned2024-05-09T05:34:36Z
dc.date.available2024-05-09T05:34:36Z
dc.date.issued2024-02-19
dc.degreegraduateThesis
dc.description.abstractΗ πανδημία Covid-19 αναδείχθηκε σε μία κατάσταση που επηρέασε σημαντικό όχι μόνο τον τομέα της υγείας αλλά το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των κρατών. Ειδικότερα στον τουριστικό κλάδο, οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν πολυδιάστατες, καθώς δεν αναφέρονται μόνο στην μείωση της τουριστικής ζήτησης, αλλά και σε κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και στη δημιουργία νέων στάσεων και συμπεριφορών από τους ανθρώπους. Μέσω της παρούσας πτυχιακής εργασίας διεξήχθη έρευνα για τη διερεύνηση των απόψεων απασχολούμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην μετά Covid εποχή και με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να βελτιώσουν το τουριστικό τους προϊόν. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 120 απασχολούμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις στο νησί της Μήλου και για τη διεξαγωγή της επιλέχθηκε το εργαλείο του ερωτηματολογίου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, οι άνθρωποι διατηρούν μία στάση φόβου και ανασφάλειας πριν την πραγματοποίηση των διακοπών τους, ενώ η μειωμένη οικονομική δυνατότητα των τουριστών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα ως προς τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην τουριστική ζήτηση. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι, για την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να θέτουν σε προτεραιότητα την υγιεινή και ασφάλεια του χώρου, καθώς και να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τους δυνητικούς τουρίστες ώστε να ενημερώνονται άμεσα και με εύκολο τρόπο για τις απαιτήσεις και περιορισμούς κατά την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού.
dc.description.translatedabstractThe Covid-19 pandemic emerged in a situation that significantly affected not only the health sector but the entire economic activity of the states.Particularly in the tourism industry, the effects of the pandemic were multidimensional, as they refer not only to the reduction of tourism demand, but also to social effects, as well as to the creation of new attitudes and behaviors by people.Through this thesis, research was conducted to investigate the opinions of employees in tourism businesses about the effects of the pandemic in the post-Covid era and how businesses in the sector can improve their tourism product.The research sample consisted of 120 employees in tourism businesses on the island of Milos and the questionnaire tool was chosen for its conduct.From the results of the research, it was found that people maintain an attitude of fear and insecurity before taking their vacations, while the reduced financial ability of tourists is a particularly important factor in terms of the social and economic effects of the pandemic on tourism demand.It was also found that, in order to improve the tourist product, it is important for businesses to prioritize the hygiene and safety of the area, as well as to improve their communication with potential tourists so that they are informed immediately and easily about the requirements and restrictions when making a trip.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/27038
dc.language.isoel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United Statesen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
dc.subjectΤουρισμός
dc.subjectΕπιπτώσεις covid-19
dc.subjectΚοινωνικές επιπτώσεις
dc.subjectΒιώσιμος τουρισμός
dc.subjectΑσφαλής τουρισμός
dc.subject.alternativeTourism
dc.subject.alternativeCovid-19 implications
dc.subject.alternativeSocietal implications
dc.subject.alternativeViable tourism
dc.subject.alternativeSafe tourism
dc.titleΤουρισμός στη μετά Covid-19 εποχή
dc.title.alternativeThe tourism industry in the post covid-19 age

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Πτυχιακή-Εργασία.pdf..pdf
Size:
843.36 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: