Το ζήτημα της αυθεντικότητας στον τουρισμό. Τα κλισέ των ελληνικών τουριστικών εικόνων

dc.contributor.advisorΑίσωπος, Γιάννης
dc.contributor.authorΙωάννου, Ελένη
dc.contributor.committeeΠανέτσος, Γεώργιος
dc.contributor.committeeΔραγώνας, Πάνος
dc.contributor.committeeΚατσώτα, Δήμητρα
dc.contributor.otherIoannou, Eleni
dc.date.accessioned2019-11-03T15:06:46Z
dc.date.available2019-11-03T15:06:46Z
dc.date.copyright2019-01-25
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαel
dc.description.abstractΣτόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η αναζήτηση της αυθεντικότητας στον τουρισμό και η μελέτη της δημιουργίας των κλισέ στις τουριστικές εικόνες, εστιάζοντας στην Ελλάδα, μέσω θεωρητικού υπόβαθρου και έρευνας πεδίου. Στο πρώτο μέρος της παρούσας ερευνητικής εργασίας, περιγράφεται η διαδικασία μετάλλαξης του ταξιδιού στον τουρισμό. Διερευνάται η συμβολή της οπτικής αντίληψης και του τουριστικού βλέμματος στην «κατασκευή» του τουριστικού τοπίου. Ερευνώνται διαφορετικές τυπολογίες τουριστών, με έμφαση στο μαζικό τουρισμό, καθώς και ο τρόπος εμπλοκής του τελευταίου με τη βιομηχανία της απόδρασης. Επιχειρείται η αναζήτηση της αυθεντικότητας στον τουρισμό και αποσαφηνίζεται ο όρος κατασκευασμένη ή σκηνοθετημένη αυθεντικότητα, ενώ παράλληλα μελετάται η σύνδεσή της με την κοινωνιολογία της κατανάλωσης. Αναλύεται ο τρόπος δημιουργίας των εικόνων και των τουριστικών προϊόντων. Περιγράφεται η εξέλιξη της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αναλύονται οι όροι κοινοί τόποι, κοινότοποι, στερεότυπα και κλισέ, έννοιες που προκύπτουν από την παραγωγή και επαναλαμβανόμενη χρήση των τουριστικών εικόνων. Τέλος, επιτυγχάνεται μία σημειωτική ανάλυση των ελληνικών τουριστικών εικόνων, παρουσιάζονται τα κλισέ που αναπαριστούν και κατηγοριοποιούνται σε θεματικές ενότητες. Στο δεύτερο μέρος, διερευνώνται κλισέ της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας και επιχειρείται η κατηγοριοποίησή τους μέσω της δημιουργίας ενός καταλόγου και η σημειωτική τους ανάλυση. Ως μελέτες περίπτωσης επιλέγονται τέσσερα κλισέ, ένα από κάθε θεματολογία που αναλύθηκε στο πρώτο μέρος της έρευνας. Η μελέτη του κάθε κλισέ επιτυγχάνεται μέσω επιλεγμένων τουριστικών εικόνων, κυρίως ξενοδοχείων, που το αναπαραστούν επιτυχώς και συνοδεύεται από μία εικόνα που αναλύει τα νοηματικά στοιχεία που περιλαμβάνει σε μορφή εγχειριδίου. Τα αποτελέσματα των μελετών περίπτωσης οδηγούν σε συμπεράσματα σχετικά τόσο με την κατανόηση των κλισέ των ελληνικών τουριστικών εικόνων όσο και με την αποκωδικοποίησή τους.el
dc.description.translatedabstractThe aim of the present research is to explore the authenticity of tourism and to study the creation of clichés in tourism images, focusing on Greece through theoretical background and case studies. In the first part of this research paper, the process of mutating travel to tourism is described. The contribution of visual perception and the tourist eye to the “construction” of the tourist landscape is explored. Different types of tourists are investigated, with emphasis on mass tourism, as well as the way the latter is involved with the escape industry. The search for authenticity in tourism is attempted and the term constructed or directed authenticity is clarified, while its connection with the sociology of consumption is being studied. It analyzes how images and tourist products are created. The development of the tourist image of Greece during the 20th century is described. The terms “common places”, “stereotypes” and “clichés”, concepts arising from the production and recurrent use of tourist images, are analyzed. Finally, a semiotic analysis of Greek tourist images is achieved, the clichés represented and categorized into thematic units are presented. In the second part, a cliché of the tourist image of Greece is explored and it is attempted to categorize them through the creation of a catalog and their semiotic analysis. Four clichés, one of each subject analyzed in the first part of the survey, are selected as case studies. The study of each cliché is achieved through selected tourist images, mainly hotels, which are successfully reproduced and accompanied by an image that analyzes the conceptual data contained in a manual. The results of the case studies lead to conclusions on both the understanding of clusters of Greek tourist images and their decoding.el
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/12840
dc.language.isogrel
dc.rights0el
dc.subjectΤουρισμόςel
dc.subjectΑυθεντικότηταel
dc.subjectΣτερεότυπαel
dc.subject.alternativeTourismel
dc.subject.alternativeAuthenticityel
dc.subject.alternativeClichésel
dc.titleΤο ζήτημα της αυθεντικότητας στον τουρισμό. Τα κλισέ των ελληνικών τουριστικών εικόνωνel
dc.title.alternativeThe question of authenticity in tourism. The clichés of Greek tourist imagesel
dc.typeThesisel

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ερευνητικη ολο.pdf
Size:
18.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.05 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: