Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή & ψηφιακό μάρκετινγκ : η περίπτωση της εταιρείας "Ενεργειακά Συστήματα Αλουμινίου, Βασίλης Νικολέτας"

Abstract
Παρουσιάζονται οι έννοιες του τίτλου "Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτή & Ψηφιακό Μάρκετινγκ" , καθώς επίσης μελετάται η πορεία μια πετυχημένης επιχείρησης που στη ροη του χρόνου με τα δύσκολα οικονομικά φαινόμενα συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Η επιχείρηση ονομάζεται "Ενεργειακά Συστήματα Αλουμινίου Βασίλης Νικολέτας"
Description
Keywords
Συμπεριφορά καταναλωτή, Ψηφιακό μάρκετινγκ
Citation