Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή & ψηφιακό μάρκετινγκ : η περίπτωση της εταιρείας "Ενεργειακά Συστήματα Αλουμινίου, Βασίλης Νικολέτας"

Abstract

Παρουσιάζονται οι έννοιες του τίτλου "Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτή & Ψηφιακό Μάρκετινγκ" , καθώς επίσης μελετάται η πορεία μια πετυχημένης επιχείρησης που στη ροη του χρόνου με τα δύσκολα οικονομικά φαινόμενα συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Η επιχείρηση ονομάζεται "Ενεργειακά Συστήματα Αλουμινίου Βασίλης Νικολέτας"

Description

Keywords

Συμπεριφορά καταναλωτή, Ψηφιακό μάρκετινγκ

Citation