Υλοποίηση του αλγορίθμου FAST-ICA στον μικροελεγκτή ADuC7020

Thumbnail Image
Date
2013-02-01
Authors
Γκούσκου, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υλοποίηση του αλγορίθμου FAST-ICA, ο οποίος εφαρμόζει μια μέθοδο Ανάλυσης Ανεξάρτητων Συνιστωσών (ICA), στον μικροελεγκτή ADuC7020 της Analog Devices. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο ορίζεται το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζονται οι μέθοδοι Ανάλυσης Ανεξάρτητων Συνιστωσών και παρουσιάζονται κάποιες απλές εφαρμογές. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξηγείται λεπτομερώς η μέθοδος Ανάλυσης Ανεξάρτητων Συνιστωσών που εφαρμόζει ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος, ο FAST-ICA. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή σε στοιχειώδεις έννοιες όπως αυτές του μικροελεγκτή και ενσωματωμένου συστήματος, και παρουσιάζεται λεπτομερώς ο μικροελεγκτής ADuC7020 καθώς και η λειτουργία των περιφερειακών του. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή ADuC7020 και γίνεται επεξήγηση του τελικού προγράμματος στο οποίο εφαρμόστηκε ο αλγόριθμός FASTICA.
Description
Keywords
Μικροελεγκτές, Ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών
Citation