Η συσχέτιση της ύπαρξης μη επικρατούσας δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας με ανάδειξη ισχαιμίας στο σπινθηρογράφημα αιμάτωσης του μυοκαρδίου με ή χωρίς διόρθωση της εξασθένησης των φωτονίων μέσω μαλακών ιστών (CT based attenuation correction, spect/CT) σε ασθενείς με φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία ή μη ύπαρξης σημαντικής στεφανιαίας νόσου

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-12-19

Authors

Μπλάνη, Βιργινία-Αικατερίνη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Τι γνωρίζουμε: Η μη επικρατούσα δεξιά στεφανιαία αρτηρία (ΜΕΔΕΣ), απαντάται στο 7-9% περίπου των ασθενών που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία. Σε αυτή την περίπτωση, η επικρατούσα αρτηρία είναι η περισπώμενη, η οποία θεωρητικά αιματώνει επαρκώς το κατώτερο μυοκαρδιακό τοίχωμα. Τι δεν είναι γνωστό: Δεν γνωρίζουμε στην περίπτωση της ΜΕΔΕΣ αν η αιμάτωση του κατωτέρου τοιχώματος του μυοκαρδίου είναι πραγματικά επαρκής και αν η ΜΕΔΕΣ σε άτομα χωρίς σημαντική αποφρακτική αθηροσκληρυντική νόσο των στεφανιαίων (χωρίς στένωση αυλού ≥ 50%), σχετίζεται με φυσιολογική απεικόνιση στον λειτουργικό έλεγχο ισχαιμίας με απεικόνιση της μυοκαρδιακής αιμάτωσης με υπολογιστική τομογραφία εκπομπής φωτονίων (SPECT-MPI). Μέθοδοι και αποτελέσματα: Συγκρίναμε τα αποτελέσματα του SPECT-MPI διαδοχικών ασθενών χωρίς σημαντική στεφανιαία νόσο και ΜΕΔΕΣ (Ομάδα-1), με αυτά ασθενών από την βάση δεδομένων μας οι οποίοι δεν είχαν σημαντική στεφανιαία νόσο και είχαν επικρατούσα δεξιά στεφανιαία αρτηρία (Ομάδα-2). Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε SPECT-MPI με ενδοφλέβια χορήγηση αδενοσίνης για την πρόκληση ισχαιμίας και χορήγηση TC99-tetrofosmin για την απεικόνιση με γ-κάμερα. Στην Ομάδα-1 περιελήφθησαν 69 ασθενείς (55 άνδρες, 79.9%), με μέση ηλικία 66.8±9.8 έτη. Στην Ομάδα-2 περιελήφθησαν 79 ασθενείς (56 άνδρες, 70.9%), με μέση ηλικία 62.7±11.5 έτη. Δεν υπήρχε διαφορά στα δημογραφικά στοιχεία και στους παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο μεταξύ των δυο ομάδων. Τα αποτελέσματα του SPECT-MPI ήταν συμβατά με ισχαιμία του κατωτέρου τοιχώματος σε 35 ασθενείς (50.7%) από την Ομάδα-1 και σε 27 ασθενείς (34.1%) από την Ομάδα-2 (P = 0.041). Συμπέρασμα: Διαπιστώθηκε ένα σχετικά υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων του SPECT-MPI σε ασθενείς χωρίς σημαντική στεφανιαία νόσο και ΜΕΔΕΣ, σε σχέση με ασθενείς με επικρατούσα δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Η ύπαρξη ΜΕΔΕΣ, θα μπορούσε να περιληφθεί στις πιθανές αιτίες ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων SPECT-MPI.

Description

Keywords

Μη επικρατούσα RCA, Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου

Citation