Χρυσός και χρηματιστηριακοί δείκτες μετά Covid-19

Thumbnail Image
Date
2022-07-16
Authors
Χρονοπούλου, Αθηνά
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τις ιδιότητες του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, αναλύοντας τη συμπεριφορά του χρυσού σε διάφορες αγορές. Εκτός αυτού, θελήσαμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα για τον χρυσό με αυτά του ασημιού και της πλατίνας και δυο χρηματιστηριακών δεικτών (DJI , FTSE 100) για να δούμε αν ο χρυσός λειτουργεί ως μοναδικό ασφαλές καταφύγιο σε σύγκριση με άλλα πολύτιμα μέταλλα και μετοχές. Τα βασικά ευρήματα της έρευνάς μας είναι ότι ο χρυσός δεν λειτουργεί γενικά ως ισχυρό ασφαλές καταφύγιο, αλλά μπορεί εν μέρει να λειτουργήσει ως αδύναμο ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αναταραχής. Ειδικά κατά τη διάρκεια της αναταραχής του 2002, το αποτέλεσμα δείχνει ότι ο χρυσός έχει υψηλότερη βαθμίδα δυνατοτήτων ασθενούς ασφαλούς καταφυγίου σε σύγκριση με την αναταραχή του 2008. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο χρυσός αποτελεί γενικά καλύτερο ασφαλές καταφύγιο από το ασήμι και την πλατίνα. Επίσης σε περιόδους χρηματοπιστωτικής δυσπραγίας και ύφεσης, οι επενδυτές τείνουν να αναζητούν εναλλακτικές επενδύσεις που δεν συσχετίζονται με την αγορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνες. Τέλος τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο χρυσός μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αδύναμο ασφαλές καταφύγιο για ορισμένες περιόδους αναταραχής, αλλά ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν για όλες τις περιόδους κρίσης, καθώς όλα τα έτη αναταραχής φαίνονται πολύ διαφορετικά. Ένας παράγοντας που επηρεάζει την αξιοπιστία ενός ασφαλούς καταφύγιου θα μπορούσε να είναι η μεταβλητότητα, η οποία ήταν η χαμηλότερη για τον χρυσό σε σύγκριση με τους δείκτες το 2002 και το 2008.
Description
Keywords
Xρυσός, Χρηματιστήριο
Citation