Προβλήματα στην εφαρμογή των MOOCs στην εκπαίδευση εξ'αποστάσεως

Thumbnail Image
Date
Authors
Βλάχος, Κωνσταντίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
H παρούσα εργασία ασχολείται με τα μαζικά ανοιχτά ηλεκτρονικά μαθημάτων (MOOCs) ως περιβάλλοντα μάθησης με βελτιωμένη τεχνολογία. Η αύξηση του αριθμού των MOOCs ήταν δραματική τα τελευταία χρόνια. Μπορούν να θεωρηθούν ως μια νέα μορφή βελτιωμένων μαθησιακών περιβαλλόντων εικονικής τεχνολογίας. Δύο τύποι MOOCs μπορούν να διακριθούν: τα cMOOCs όπως προτάθηκαν από τη Siemens, με βάση τις ιδέες του κονεκτιβισμού και τα xMOOCs που αναπτύχθηκαν σε ιδρύματα όπως το Stanford και το MIT. Ο κονεκτιβισμός που αποτελεί μια θεωρία μάθησης, βασίζεται στην κατανόηση του πως τα μοντέλα του κόσμου στα οποία θεμελιώνουμε τις αποφάσεις μας μπορούν συνεχώς να μεταβάλλονται καθώς προσλαμβάνουμε διαρκώς νέα πληροφορία. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η ικανότητα να διακρίνει κανείς τι είναι σημαντικό και τι όχι είναι κρίσιμη. Επίσης, κρίσιμη είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε πότε η νέα πληροφορία μεταβάλλει τη μορφή του πεδίου δράσης μας όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από παλιότερες αποφάσεις μας. Παρόλο που τα MOOCs έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής, έχουν επίσης συναντήσει κριτική. Επομένως, έχει έρθει η στιγμή να αναλογιστούμε κριτικά το φαινόμενο αυτό. Επίσης, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει σχετικά περιορισμένη εμπειρική έρευνα αναφορικά με τις επιπτώσεις των MOOCs στην εκμάθηση, αυτή η εργασία προσπαθεί να ρίξει φως από θεωρητική άποψη στο θέμα. Θα εξερευνήσει πρώτα τις θετικές και αρνητικές προσδοκίες όσον αφορά τα MOOC. Τα τελευταία μπορεί να αποτελέσουν μια καλή επιλογή αν μπορούν να παραδοθούν σε μεγάλη κλίμακα και αυτό θα είναι δυνατό μόνο για μερικά μεγάλα ιδρύματα. Δεν υπάρχει καμία εμπειρική έρευνα που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς σχετικά με τα θετικά αποτελέσματά τους. Στη συνέχεια η εργασία θα εξετάσει τις κλασσικές και πιο πρόσφατες θεωρίες μάθησης σε σχέση με την ικανότητά τους να εξηγήσουν τη διαδικασία μάθησης, προκειμένου να συγκρίνουν τα παραδοσιακά online μαθήματα xMOOCs και cMOOCs σε σχέση με τις δυνατότητές τους να υποστηρίξουν τη μάθηση και την αυτορρύθμισή της.
Description
Keywords
Διαδικτυακά μαθήματα, Προβλήματα, Εκπαίδευση
Citation