Γνώσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για διαταραχές λόγου και ομιλίας

Thumbnail Image
Date
Authors
Κούτσικου, Παυλίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (με ιδιαίτερη πιστοποιημένη εξειδίκευση ή χωρίς- δηλ. με αυτομόρφωση) αναγνωρίζουν και διακρίνουν τα συμπτώματα διαταραχών λόγου και ομιλίας στους μαθητές τους από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Απώτερο στόχο της έρευνας αποτελεί η ανίχνευση και διαμόρφωση πλήρους και σαφούς άποψης της επικρατούσας κατάστασης στα δημοτικά σχολεία αστικών κέντρων και επαρχιακών περιοχών, έτσι ώστε, αν κριθεί απαραίτητο, να σχεδιαστούν προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας συνοψίζονται παρακάτω: 1. Τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών διαφοροποιούν τις γνώσεις τους πάνω στις διαταραχές λόγου και ομιλίας; 2. Η ηλικία των εκπαιδευτικών διαφοροποιεί τις γνώσεις των εκπαιδευτικών στις διαταραχές λόγου και ομιλίας; Διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα σε δείγμα δασκάλων (εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) και εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. Αξιοποιήθηκε το «My thinking about inclusion scale (ΜΤΑΙ)» (Stoiber et al., 1998) όπως μεταφράστηκε από τη Δελελή (2020), αλλά προσαρμοσμένο στις διαταραχές λόγου και ομιλίας, και το ερωτηματολόγιο της Κωστή (2019), από την διπλωματική της εργασία πάνω στις γνώσεις εκπαιδευτικών για τις διαταραχές λόγου και ομιλίας. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (με ιδιαίτερη πιστοποιημένη εξειδίκευση ή χωρίς- δηλ. με αυτομόρφωση) και συνολικά απάντησαν 232 εκπαιδευτικοί μέσω της πλατφόρμας Google Forms.
Description
Keywords
Διαταραχές λόγου και ομιλίας, Ειδική εκπαίδευση, Συμπερίληψη
Citation