Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Επιτροπή Υλοποίησης για τα περιοδικά: έξι χρόνια κοινής δράσης - δύο χρόνια πριν τη λήξη του προγράμματος (γενική παρουσίαση και στοιχεία χρήσης)

Thumbnail Image
Date
2009-07-24T10:23:44Z
Authors
Δέρβου, Κλωντίνη
Τζεδάκη, Σάσα
Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα
Συνέλλη, Κατερίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το Νοέμβριο του 1998 η Kοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υπογράφει την πρώτη συμφωνία για συλλογική ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιοδικά που εκδίδονται από τον οίκο Elsevier. Σήμερα όλα τα μέλη της Kοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχουν καταργήσει τις έντυπες συνδρομές τους σε 13 από τους μεγαλύτερους εκδότες επιστημονικών περιοδικών και παράλληλα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερους από 7.500 τίτλους επιστημονικών περιοδικών Όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία έχουν ήδη αποτιμήσει τα οφέλη της συλλογικής πορείας και έχουν συνειδητοποιήσει ότι η συνεργασία μεταξύ των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την από κοινού πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά τη λήξη του προγράμματος.
Description
Keywords
Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Κοινοπραξία βιβλιοθηκών, Διαχείριση συλλογών
Citation