Μελέτη του αρθρικού χόνδρου και του υποχόνδρινου οστού σε οστεοαρθριτικές ανθρώπινες κεφαλές μηριαίου οστού με φασματοσκοπία Raman

Thumbnail Image
Date
2012-03-08
Authors
Κοντογιάννης, Χρίστος
Όρκουλα, Μαλβίνα
Βαρδάκη, Μάρθα
Μέγας, Παναγιώτης
Παντελιού, Σοφία
Παπαχρήστου, Διονύσιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η Οστεοαρθρίτιδα είναι μια συχνά εμφανιζόμενη σκελετική ασθένεια, η οποία χαρακτηρίζεται από εκφυλισμό του αρθρικού/υαλώδους χόνδρου και του υποχόνδρινου οστού. Προκαλείται από εκτεταμένο μηχανικό φορτίο στις αρθρώσεις, μπορεί όμως να έχει και βιολογική προέλευση ή συνεισφορά. Στους οστεοαρθριτικούς ασθενείς ο χόνδρος τελικά γίνεται πολύ λεπτός με αποτέλεσμα οι επιφάνειες των οστών να έρχονται σε επαφή και να τρίβονται μεταξύ τους προκαλώντας πόνο. Η κατάσταση του αρθρικού χόνδρου εκτιμάται με κλινική εξέταση και με ιστοπαθολογικές μετρήσεις δειγμάτων που έχουν αφαιρεθεί χειρουργικά. Η πρώτη είναι μη-επεμβατική αλλά υποκειμενική, ενώ η δεύτερη χρονοβόρα και επώδυνη καθώς τα δείγματα ιστού αφαιρούνται με επέμβαση. Στην παρούσα εργασία, ανθρώπινες οστεοαρθριτικές κεφαλές μηριαίου οστού μελετήθηκαν με Φασματοσκοπία Raman, μία δονητική τεχνική που δίνει πληροφορίες για τη χημική σύσταση του εξεταζόμενου δείγματος. Αντικείμενο της εργασίας ήταν να διαπιστωθεί αν μπορεί η τεχνική αυτή να ανιχνεύσει τη φθορά του χόνδρου πριν ακόμα αυτή γίνει αντιληπτή με τις τρέχουσες μεθόδους και επομένως να χρησιμοποιηθεί για την κλινική διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας όταν αυτή βρίσκεται σε πρώϊμο στάδιο. Διαφορές διαπιστώθηκαν ανάμεσα στα φάσματα ασθενούς και υγιούς χόνδρου. Μετατοπίσεις αλλά και αναστροφές στους λόγους των εντάσεων κορυφών που βρίσκονται κάτω από την ευρεία ζώνη των αμιδίων συνιστούν ένα μέτρο για τη φθορά του χόνδρου. Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες δονήσεις συνδέονται με τη δευτεροταγή δομή του κολλαγόνου και οποιαδήποτε αλλαγή στο μόριο αποτυπώνεται στη θέση και στην ένταση αυτών. Η δομή και η σύσταση του υποχόνδρινου οστού επίσης εκτιμήθηκαν με τη Φασματοσκοπία Raman. Αλλαγές στην ποσότητα αλλά και στο ποσοστό των ανθρακικών του βιοαπατίτη καταγράφηκαν. Επίσης, οι φασματικές διαφορές μεταξύ του κολλαγόνου του οστού (τύπου Ι) και κολλαγόνου του χόνδρου (τύπου ΙΙ) σηματοδοτούν τα όρια μεταξύ οστού και χόνδρου στην οστεοαρθρίτιδα.
Description
Keywords
Οστεοαρθρίτιδα, Βιοαπατίτης, Κολλαγόνο, Φασματοσκοπία Raman
Citation