Μελέτη της ποιότητας ανθρώπινων γνάθων με φασματοσκοπία Raman

Thumbnail Image
Date
2012-03-08
Authors
Κοντογιάννης, Χρίστος
Όρκουλα, Μαλβίνα
Παντελιού, Σοφία
Κουβαριτάκη, Σοφία
Βαρδάκη, Μάρθα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η «ποιότητα» του οστού είναι ένας σύνθετος όρος που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η πυκνότητα, οι μηχανικές ιδιότητες, η χημική σύσταση, η αρχιτεκτονική του οστού, σε μακροσκοπικό και μικροσκοπικό επίπεδο. Στην περίπτωση των γνάθων, η εκτίμηση της ποιότητας είναι μια απαραίτητη πληροφορία πχ. πριν από επεμβάσεις για προσθήκη εμφυτεύματος. Η παράμετρος στην οποία συχνότερα γίνεται αναφορά για να δίνεται μια εικόνα της κατάστασης του οστού, είναι η πυκνότητά του (Bone Mineral Density – BMD). Αυτή μετράται κλινικά με τεχνικές μη-επεμβατικές που όμως χρησιμοποιούν ακτινοβολία-Χ. Ένα ακόμη μειονέκτημά τους είναι η απόκρισή τους μόνο στο ανόργανο συστατικό του οστού (βιοαπατίτης) χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους το οργανικό (κυρίως κολλαγόνο τύπου Ι), το οποίο όμως και αυτό υφίσταται φθορά είτε λόγω γήρανσης του οστού είτε λόγω κάποιας ασθένειας. Στην παρούσα εργασία, ανθρώπινες γνάθοι μελετήθηκαν με Φασματοσκοπία Raman, μια τεχνική που δίνει πληροφορίες για τη χημική σύσταση του εξεταζόμενου δείγματος. Φάσματα Raman καταγράφηκαν από διάφορα σημεία των γνάθων. Μέτρηση των εμβαδών των κορυφών που αποδίδονται στον βιοαπατίτη και στο κολλαγόνο έδωσαν πληροφορίες για τη διαφοροποίηση της ποιότητας του οστού από σημείο σε σημείο της γνάθου. Από τη «χαρτογράφηση» των ιστών και τη σύγκριση μεταξύ τους προέκυψαν συμπεράσματα για τη δομή των γνάθων.
Description
Keywords
Γνάθοι, Κολλαγόνο, Απατίτης, Φασματοσκοπί Raman
Citation