Προσεγγιστική λύση μιας μη γραμμικής επαναληπτικής εξίσωσης

Thumbnail Image
Date
2014-11-10
Authors
Λευτάκη, Μαρία
Βαλάρης, Ευάγγελος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Μια απλή μη γραμμική επαναληπτική εξίσωση, η οποία όμως παρουσιάζει πλούσια συμπεριφορά, είναι η y_(i+1)= y_i^2 + c, i=0,1,2,3,… και c πραγματικός αριθμός. Για τους λόγους αυτούς, η εξίσωση αυτή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών. Αναλυτική λύση έχει μόνο για κάποιες τιμές της παραμέτρου c. Στην εργασία αυτή δίνουμε προσεγγιστική λύση για τις τιμές της παραμέτρου c που είναι αυτό δυνατό.
Description
Keywords
Προσεγγιστικές λύσεις, επαναληπτικες εξισώσεις
Citation