Προσέγγιση των ποιημάτων των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α' Γυμνασίου σύμφωνα με τη ρητορική εκδοχή της Αναγνωστικής Θεωρίας

dc.contributor.advisorΠολίτης, Δημήτρης
dc.contributor.authorΓκούβελου, Ελένη
dc.contributor.committeeΚουστουράκης, Γεράσιμος
dc.contributor.committeeΣτελλάκης, Νεκτάριος
dc.contributor.otherGkouvelou, Eleni
dc.date.accessioned2012-06-27T12:52:51Z
dc.date.available2012-06-27T12:52:51Z
dc.date.copyright2012-03-07
dc.date.issued2012-06-27
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαel
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην προσέγγιση των ποιημάτων, τα οποία περιέχονται στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Η προσέγγιση αυτή επιχειρείται σύμφωνα με τη «ρητορική εκδοχή» της Αναγνωστικής Θεωρίας, τη βάση της οποίας συγκροτούν οι θεωρίες των: Roman Jakobson, Paul de Man και Wayne Booth. Η βασική μας υπόθεση ότι η όλη προσέγγιση των ποιημάτων για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου διέπεται και από τη «ρητορική εκδοχή», όχι μόνο από την «ερμηνευτική» που αναφέρει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (2002), επιβεβαιώθηκε. Από την ανάλυση του υλικού μας, το οποίο περιλαμβάνει δεκαεννέα (19) ποιήματα, προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα ευρήματα. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη μας εντόπισε ότι στα ποιήματα της Α΄ τάξης του Γυμνασίου υπάρχουν αρκετοί ρητορικοί τρόποι, όπως, η μετωνυμία, η προσωποποίηση, η ρητορική ερώτηση, το σύμβολο, η αλληγορία, η ειρωνεία, με κυρίαρχη, ωστόσο, τη μεταφορά. Επίσης, στα ποιήματα καταγράφηκαν οι έννοιες του υπονοούμενου συγγραφέα και του υπονοούμενου αναγνώστη, ενώ αρκετές από τις ερωτήσεις/εργασίες που συνοδεύουν κάθε ποίημα στο σχολικό βιβλίο παραπέμπουν σε μεγάλο βαθμό στις θεωρητικές θέσεις των τριών βασικών εκπροσώπων της «ρητορικής εκδοχής» της Αναγνωστικής Θεωρίας. Το κύριο συμπέρασμά μας είναι ότι η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συγκεκριμένα στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, αξιοποιεί εκτός από την «ερμηνευτική εκδοχή» και τη «ρητορική εκδοχή» της Αναγνωστικής Θεωρίας, εφόσον στηρίζεται και χρησιμοποιεί αρκετές από τις θέσεις, τους όρους και τις έννοιες που συναντούμε στις θεωρίες των βασικών εκπροσώπων της «ρητορικής εκδοχής». Η διαπίστωση αυτή μπορεί να διευρύνει και να εμπλουτίσει ουσιαστικά τις διδακτικές προσεγγίσεις της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.el
dc.description.translatedabstractThis paper focuses on the approach of the poems contained in the Texts of Modern Greek Literature, the A΄ class of the Gymnasium. This approach was attempted in accordance with the «rhetoric version» of Reader-Response Theory, the basis of which, is formed by theories of: Roman Jakobson, Paul de Man and Wayne Booth. Our basic assumption that the whole approach of the poems for the first grade of the High school is governed by the «rhetoric version», not only by the «hermeneutic», as described by the Curriculum (2002), confirmed. From the analysis of the material employed, which includes nineteen (19) poems, there are some interesting findings. More specifically, our study found that the poems of A΄ class of high school there are several rhetorical modes, such as metonymy, personification, rhetorical question, symbol, allegory, irony, principal, however, the metaphor. Also, the poems were recorded concepts of implied author and implied reader, while several of the questions/ tasks that accompany each poem in the text book refer largely to the theoretical positions of the three main representatives of the «rhetoric version» of Reader-Response Theory. The main conclusion is that the teaching of Literature in Secondary School, specifically in the first grade of high school, utilizes the «rhetorical version» of Reader-Response Theory, apart from the «hermeneutic» one, since it is based on and uses many of the views, terms and concepts encountered in the theories of fundamentals representatives of the «rhetorical version». This finding can broaden and enrich substantially the teaching approaches of Literature in Secondary Education.el
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/5340
dc.language.isogrel
dc.relation.isformatofΗ ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.el
dc.rights0el
dc.subjectΑναγνωστική θεωρίαel
dc.subjectΡητορική εκδοχήel
dc.subject.alternativeReader response theoryel
dc.subject.alternativeRhetoric versionel
dc.subject.alternativeRoman Jakobsonel
dc.subject.alternativePaul de Manel
dc.subject.alternativeWayne Boothel
dc.subject.ddc808.107 1el
dc.titleΠροσέγγιση των ποιημάτων των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α' Γυμνασίου σύμφωνα με τη ρητορική εκδοχή της Αναγνωστικής Θεωρίαςel
dc.typeThesisel
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Nimertis_Gkouvelou(teeapi).pdf
Size:
5.77 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.05 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: