Το δικαίωμα της ψηφιακής προσβασιμότητας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-04

Authors

Μιχαλοπούλου, Ευσταθία-Γεωργία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ψηφιακής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και σε Ευρωπαϊκό και εθνικό. Αρχικά, τα πρώτα 2 κεφάλαια επικεντρώνονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας και την ισότητα, ως θεμελιώδη ελευθερία και ως δικαίωμα. Στο 3ο κεφάλαιο, μας προβληματίζει η προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Σε γενικές γραμμές, χάριν της τεχνολογικής προόδου, τα επίπεδα προσβασιμότητας οδεύουν σε ευμενείς εξελίξεις, με τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που αναλογούν σε όλους τους ανθρώπους, τα οποία παλιότερα, φάνταζαν ουτοπικά. Τόσο οι διεθνείς Συνθήκες, όσο και οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες, εξελίσσονται συνεχώς, και επικαιροποιούνται, προκειμένου να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και να καταφέρουν να εδραιώσουν την ισότητα και την προσβασιμότητα. Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε πολύ εξελιγμένο στάδιο, όσον αφορά στο ζήτημα της προσβασιμότητας και της ψηφιακής ωριμότητας. Ωστόσο, υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης. Περισσότερη σημασία δίνεται στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία, οι οποίες ομάδες χρειάζονται, μεγαλύτερη προστασία και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ως ίσοι και να μην υφίστανται διακρίσεις. Σε θεωρητικό επίπεδο, διαπιστώνεται πως, οι διατάξεις είναι πλήρεις από άποψη περιεχομένου, παρόλο που δεν είναι πολλές αριθμητικά. Στην πράξη, θα εξετάσουμε ορισμένα παραδείγματα από τη διαθέσιμη νομολογία και θα εξάγουμε κάποια ενδεικτικά συμπεράσματα. Στο εθνικό επίπεδο, θα εξετάσουμε εκτός από τον κύριο νόμο, που αφορά την προσβασιμότητα, τον Ν.4727/2020, και τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, ένα σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει έργα και δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η χώρα μας στην ψηφιακή προσβασιμότητα.

Description

Keywords

Κοινωνία της Πληροφορίας, Αρχή της ισότητας, Άτομα με αναπηρία, Προσβασιμότητα

Citation