Το δικαίωμα της ψηφιακής προσβασιμότητας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

datacite.contributor.RelatedPersonΓιωτόπουλος, Κωνσταντίνος
datacite.contributor.RelatedPersonΠαπαδόπουλος, Δημήτριος
datacite.contributor.SupervisorΓεωργιάδου, Νίκη
dc.contributor.authorΜιχαλοπούλου, Ευσταθία-Γεωργία
dc.contributor.otherMichalopoulou, Efstathia-Georgia
dc.date.accessioned2024-06-07T05:26:14Z
dc.date.available2024-06-07T05:26:14Z
dc.date.issued2024-06-04
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία αποτελεί μία ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ψηφιακής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και σε Ευρωπαϊκό και εθνικό. Αρχικά, τα πρώτα 2 κεφάλαια επικεντρώνονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας και την ισότητα, ως θεμελιώδη ελευθερία και ως δικαίωμα. Στο 3ο κεφάλαιο, μας προβληματίζει η προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Σε γενικές γραμμές, χάριν της τεχνολογικής προόδου, τα επίπεδα προσβασιμότητας οδεύουν σε ευμενείς εξελίξεις, με τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που αναλογούν σε όλους τους ανθρώπους, τα οποία παλιότερα, φάνταζαν ουτοπικά. Τόσο οι διεθνείς Συνθήκες, όσο και οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες, εξελίσσονται συνεχώς, και επικαιροποιούνται, προκειμένου να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και να καταφέρουν να εδραιώσουν την ισότητα και την προσβασιμότητα. Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε πολύ εξελιγμένο στάδιο, όσον αφορά στο ζήτημα της προσβασιμότητας και της ψηφιακής ωριμότητας. Ωστόσο, υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης. Περισσότερη σημασία δίνεται στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία, οι οποίες ομάδες χρειάζονται, μεγαλύτερη προστασία και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ως ίσοι και να μην υφίστανται διακρίσεις. Σε θεωρητικό επίπεδο, διαπιστώνεται πως, οι διατάξεις είναι πλήρεις από άποψη περιεχομένου, παρόλο που δεν είναι πολλές αριθμητικά. Στην πράξη, θα εξετάσουμε ορισμένα παραδείγματα από τη διαθέσιμη νομολογία και θα εξάγουμε κάποια ενδεικτικά συμπεράσματα. Στο εθνικό επίπεδο, θα εξετάσουμε εκτός από τον κύριο νόμο, που αφορά την προσβασιμότητα, τον Ν.4727/2020, και τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, ένα σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει έργα και δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η χώρα μας στην ψηφιακή προσβασιμότητα.
dc.description.translatedabstractThis study is an analysis of the current state of digital accessibility for people with disabilities both at an international level and at a European and national level. Initially, the first 2 chapters of the study, focus on the Information Society and equality, as a fundamental freedom and as a right. In the 3rd chapter of paper, we are concerned with the accessibility of the disabled at international, European and national level. In general, thanks to technological progress, levels of accessibility are leading to favorable developments, with people with disabilities enjoying the rights and fundamental freedoms that belong to all people, which in the past, were imagined as utopian. Both the international Treaties and the European Directives are constantly evolving, and updated, in order to keep up with developments and succeed in consolidating equality and accessibility. As far as the national level is concerned, Greece is not at a very advanced stage in terms of accessibility and digital maturity. However, there is prospect for improvement. More importance is given to vulnerable groups, such as women and children with disabilities, which groups need greater protection both in theory and in practice, in order to be treated as equals and not discriminated against. At a theoretical level, it is found that the provisions are complete in terms of content, even though they are not numerous numerically. In practice, we will examine some examples from the available jurisprudence and export some indicative conclusions. At the national level, we will examine the main law, which concerns accessibility, L.4727/2020, and the Digital Transformation Bible 2020-2025, an action plan, which includes projects and actions that must be carried out in order to modernize our country in digital accessibility.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/27111
dc.language.isoel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United Statesen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
dc.subjectΚοινωνία της Πληροφορίας
dc.subjectΑρχή της ισότητας
dc.subjectΆτομα με αναπηρία
dc.subjectΠροσβασιμότητα
dc.subject.alternativeInformation society
dc.subject.alternativePrinciple of equality
dc.subject.alternativeDisabled
dc.subject.alternativeAccessibility
dc.titleΤο δικαίωμα της ψηφιακής προσβασιμότητας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
dc.title.alternativeThe right of digital accessibility at international, European and national level

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Το Δικαίωμα της Ψηφιακής Προσβασιμότητας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.pdf
Size:
963.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: