Διοικητικές διαδικασίες και χρήση πληροφοριακών συστημάτων στο δημόσιο τομέα : μελέτη περίπτωσης και αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

datacite.contributor.RelatedPersonΠαπαδόπουλος, Δημήτριος
datacite.contributor.RelatedPersonΧαλκιόπουλος, Κωνσταντίνος
datacite.contributor.SupervisorΓιωτόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΤζαχρήστα, Χριστίνα
dc.contributor.otherTzaxrista, Xristina
dc.date.accessioned2024-05-21T09:39:45Z
dc.date.available2024-05-21T09:39:45Z
dc.date.issued2024-05-17
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractΤο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, προσφέροντας σημαντικό έργο για δεκαετίες σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Η εν λόγω έρευνας είχε σκοπό να αξιολογήσει το πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών μετρώντας το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων του νοσοκομείου που χρησιμοποιούν το αντίστοιχο σύστημα. Για τις ανάγκες της μελέτης αυτής διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα. Η χρήση ερωτηματολογίου συνέβαλε στη συλλογή των δεδομένων δημιουργώντας μεταβλητές βασιζόμενες στις μεθόδους αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων των Del & Mc και TAM. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τους ελέγχους των Mann Whitney, Kruskal Wallis, Pearson και Μultiple Regression σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Τα αποτελέσματα της έρευνας υπέδειξαν μικρό βαθμό ικανοποίησης σε όλες τις συνιστώσες που συντελούν στην αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου. Το μορφωτικό επίπεδο διαπιστώθηκε ότι αποτελεί παράγοντας διαφοροποίησης για την ποιότητα της υπηρεσίας, της πληροφορίας και του συστήματος. Το ίδιο διαπιστώθηκε και για τα έτη προϋπηρεσίας καθώς διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις μεταβλητές του πληροφοριακού συστήματος. Τέλος, οι παράγοντες που φαίνεται να επιδρούν στην συνολική ικανοποίηση του συστήματος του νοσοκομείου είναι η ποιότητα της πληροφορίας και η αντιληπτή χρησιμότητα.
dc.description.translatedabstractThe University General Hospital of Patras is recognized as one of the largest healthcare institutions in the country, providing significant service for decades not only in the Western Greece Region but beyond. The aim of this research was to evaluate the information system of the University General Hospital of Patras by measuring the satisfaction level of its employees who use the respective system. For the purposes of this study, primary quantitative research was conducted. Data collection was done using a questionnaire based on the Del & Mc and TAM methods for assessing information systems. The participants in the research were employees of the University General Hospital of Patras. Data analysis was performed using Mann Whitney, Kruskal Wallis, Pearson, and Multiple Regression tests at a significance level of 5%. The results of the research indicated a low level of satisfaction in all components evaluated regarding the hospital's information system. Additionally, it was observed that education level and years of experience are significant differentiating factors regarding the system's quality and provided information. Finally, the quality of information and perceived usefulness emerged as factors influencing overall satisfaction with the hospital's information system.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/27072
dc.language.isoel
dc.subjectΠληροφοριακά συστήματα
dc.subjectΓενικό Νοσοκομείο Πατρών
dc.subjectΕργαζόμενοι
dc.subject.alternativeInformation systems
dc.subject.alternativeUniversity General Hospital of Patras
dc.subject.alternativeEmployees
dc.titleΔιοικητικές διαδικασίες και χρήση πληροφοριακών συστημάτων στο δημόσιο τομέα : μελέτη περίπτωσης και αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
dc.title.alternativeAdministrative processes and use of information systems in public sector : a case study and its evaluation information system of the University General Hospital of Patras

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Master Thesis_Tzaxrista.pdf
Size:
1.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: